PKN
  » Gedane Zaken » Archief DetaOpstandingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
13 september 2015 - Laatste zondag in de Opstandingskerk 13 september 2015 - Laatste zondag in de Opstandingskerk
Fotoreportage laatste zondag 
Zondag 13 september vond de laatste kerkdienst plaats in de Opstandingskerk. Vanaf zondag 20 september vinden de zondagsvieringen van de Protestantse Gemeente Enschede plaats in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139. 
Peter Geul maakte de volgende fotoreportage van onze laatste viering:

 
Link naar alle fotos: Ipad-link
 
Laatste zondagviering in de Detakerk 21 oktober en nieuw begin in de Opstandingskerk 28 oktober 2012 Laatste zondagviering in de Detakerk 21 oktober en nieuw begin in de Opstandingskerk 28 oktober 2012
"Heerlijkheid tot in eeuwigheid" (DETA) - De laatste preek in de Detakerk, gehouden op 21 oktober 2012. 

 

Kyriegebed - 0:08:23
Lofzang - Ere die ere toekomt - 0:10:18
Mirjam en Micha 0:14:03
Marcus 10,35-45 0:18:20
Preek - "Heerlijkheid tot in Eeuwigheid (DETA)" - 0:21:25
Gezang 307 - "Vergeef o Heer, dat duizendvoud ons stem en steen gescheiden houdt"- 0:34:50
Gezongen tafelgebed - "Genade, vrede, iedereen..." - 0:43:40
Vredegroet - 0:48:40
Brood en wijn - 0:50:25
Lied tot troost - "Is dit ons huis niet meer, wees Heer ons onderkomen" - 0:58:57
Zegen - 1:01:48
Toespraak namens de kerkenraad door Ineke van der Meulen - 1:03:00
Afscheid van het orgel - Martin Koning speelt de Toccata uit de Suite Gothique van Boellmann - 1:07:30
Een kring van Licht en Warmte 1:13:16
Zingend en biddend verlaten we de kerk 1:16:45

 

 

 

 
Wie waren wij Wie waren wij

Zo beschreven de Opstandingskerk en de Detakerk zichzelf vóór het samen opgaan van deze beide wijken...

lees meer »
 
Verbouwing Oosterkerk Verbouwing Oosterkerk

 

 

De oude Oosterkerk is nu in gebruik als woonvoorziening van Tactus. 

 

 
Geschiedenis van de Detakerk Geschiedenis van de Detakerk

Ter gelegenheid van het veertigjarigbestaan van de Detakerk, in oktober 1990, schreef Rindert Wijma in Samenspraak een korte geschiedenis van de gemeente. 

lees meer »
 
Geschiedenis van de Detakerk - 2 Geschiedenis van de Detakerk - 2

Belangrijke momenten in de geschiedenis van de DETA-kerk
8 oktober 1949 – legging van de eerste steen door ds. H. Volten. De kerkscheuring van 1944 heeft de toenmalige Enschedese Gereformeerde samenleving diep geraakt. De bouw van de DETAkerk, als eerste nieuwe kerkgebouw van de synodaal gereformeerde kerk van Enschede, is dan ook gepaard gegaan met veel emoties, grote offervaardigheid en gezamenlijke inspanning van de mensen die niet met de Vrijmaking waren meegegaan. De toenmalige predikant ds. Volten heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld. De kosten van de nieuwbouw zijn een kwart miljoen gulden. Gekozen werd voor de naam DETA. Het zijn de eerste vier letters in het Grieks van de slotbede van het Onze Vader – Doxa Eis Tous Aionas – Heerlijkheid tot in eeuwigheid.

22 oktober 1950 - de eerste kerkdienst in de DETAkerk. Velen bewaren warme herinneringen aan de volle kerk en het bloeiende en snel groeiende kerkelijk leven van die tijd.

1956 - Plaatsing van het ‘Willem van Leeuwen Gzn. Orgel’. De extra-hoge kerkzaal heeft een bijzonder goede akoestiek. Niet alleen bij de samenzang, maar ook bij orgelspel.

Augustus 1987 – Opening van het bijgebouw ‘de Schakel’.

1991 – Grote renovatie van het plafond en het liturgisch centrum. De DETAkerk was tot dan toe echt een preekkerk: een grote preekstoel met links ervan de diakenbanken en rechts (gezien vanuit de kerkzaal) de ouderlingenbanken . Het geheel was begrensd door een houten hek. In de nieuwe inrichting wordt goed zichtbaar dat een kerkdienst meer is dan de preek. De verschillende elementen van de kerkdienst krijgen een duidelijke eigen plaats. En het geheel wordt gekleurd door de kleur van de liturgische tijd van het jaar.

13 mei 2000 – Ook de DETAkerk wordt getroffen door de vuurwerkramp.

1 december 2001, zondag 1e advent – De hervormde Oosterkerk-wijkgemeente en de gereformeerde Detakerk-wijkgemeente gaan ‘Samen op Weg’. Gekozen wordt voor de DETAkerk als gezamenlijk kerkgebouw.  De letters ‘Gereformeerde Kerk’ verdwijnen van de voorgevel. Maar de naam DETA wordt van harte gehandhaafd.

15 januari 2006 – De DETAkerk is voortaan wijkkerkgebouw van de Protestantse Gemeente Enschede. Na ruim een eeuw gescheidenheid zijn Hervormden en Gereformeerden weer voluit samen één protestantse kerk. In Enschede vieren we dit met een feestelijke bijeenkomst voor de hele stad in de Grote Kerk.

9 april 2009, Witte Donderdag – de vieringen in DETAkerk en Opstandingskerk worden met elkaar verbonden. Ruim drie jaar lang vieren we om-en-om in de beide kerkgebouwen.

21 oktober 2012 – Voortaan zal de zondagse viering van Detakerk en Opstandingskerk in de Opstandingskerk plaatsvinden. Dit is de laatste zondagse viering in de Detakerk. We eindigen de viering in een ‘kring van warmte en licht’.  Met een brandende kaars in de handen lopen we zingend en biddend samen de kerkzaal uit. De warmte van de gemeenschap nemen we mee. Op weg naar de gezamenlijke kerk voor de gehele Protestantse Gemeente Enschede, in 2015.

Heerlijkheid tot in eeuwigheid
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας

 
Geschiedenis van de Oosterkerk Geschiedenis van de Oosterkerk

Op zondag 3 juni 1928 werd het 'tweede Wijkgebouw van de Vereeniging Vrijzinnig Hervormde Wijken' in Enschede geopend. De Oosterkerk. De openingsrede werd uitgesproken door de heer B. Spiele

lees meer »
 
Foto's Oosterkerk Foto's Oosterkerk

 
22 maart 2015 - Doopzondag 22 maart 2015 - Doopzondag
Zondag 22 maart 2015 doopten we Elena Wanthanalert Mateman. In verband met televisie-opnames die gemaakt werden van onze voorbereiding op The Passion was een cameraploeg van de KRO aanwezig. Het ruwe materiaal van de doopviering is met ons gedeeld.
 
 
Startzondag 2012 Startzondag 2012

 
13 oktober 2013 - Doopdienst 13 oktober 2013 - Doopdienst
 
25 november 2012 - Laatste zondag van het kerkelijk jaar 25 november 2012 - Laatste zondag van het kerkelijk jaar

 
4 november 2012 - Doop van Dirk Mattheus en Silvan 4 november 2012 - Doop van Dirk Mattheus en Silvan
 
13 november 2011 - ITC en doop 13 november 2011 - ITC en doop

Uit de oude doos - beelden uit de kerkdienst van 13 november 2011: 

We vierden samen met de studenten van het ITC

De kinderen presenteerden hun scheppingsproject

We doopten Elias Benjamin

 

 

 
Terugblik op een jaar Diversitas Terugblik op een jaar Diversitas
ÉÉN JAAR DIVERSITAS
Het diversitas-project heeft z’n eerste jaar achter de rug. Al wandelend (pelgrimerend) zochten én vonden we het gesprek. We kijken terug op goede bijeenkomsten. Maar wat maakte deze bijeenkomsten nu zo kostbaar? Wat was, terugkijkend, de waarde van al die gesprekken. Verschillende deelnemers kijken ieder op eigen wijze terug.

“Gelegenheid bieden om een open gesprek aan te gaan over mijn geloof; iets wat ik normaalgesproken lastig en niet-vanzelfsprekend vind om te doen.
Dit helpt mij om na te denken over vragen als: wat geloof ik eigenlijk, waarom geloof ik? Iets wat me best bezig houdt, maar waar ik mezelf weinig gelegenheid voor geef om over te denken / op te reflecteren.
Ik vind het boeiend om te horen wat en hoe anderen geloven. Dat borrelt dan in de weken na de wandeling langzaam verder en daar heb ik zelf veel aan.
De openheid die ik ervaar in de Diversitas wandelingen en de inspiratie die er vanuit gaat (zeker ook in de voorbereidingen) maakt dat ik ook (iets) makkelijker met anderen over mijn geloof praat, wat ik waardevol vind”.
 
"Vanuit de geloofstraditie letterlijk en figuurlijk in de ruimte komen. De wind in je haren voelen, lucht,wolken en bomen om je heen. Vrijheid voelen, geen beknelling, geen rituelen. Alleen de ander en jij. Luisteren en gehoord worden. Je veilig voelen om te delen. Je open stellen voor wat de ander, je naaste, met je wil delen en wat jij met de ander wil delen. Ervaren dat wij allen zoekende gelovigen zijn. Vanuit deze kwetsbaarheid dichterbij elkaar komen, dichterbij Hem komen. Het zoeken naar nieuwe vormen van vieren, van gemeente van Christus zijn zet de deur open naar de wereld om ons heen.”
 
"Persoonlijk word ik geraakt en geïnspireerd door oude woorden van wijsheid en levenskunst. (Opgegroeid en opgevoed met het geloof en in de traditie van de Bijbel is het BijbelWoord mij uiterst dierbaar, maar niet exclusief.) Ik ben er van overtuigd dat deze Woorden vandaag voor velen inspiratie en zeggingskracht hebben. Ik ervaar dat er altijd weer andere wegen gevonden moeten worden, deze Woorden te laten spreken. Ik ervaar grote rijkdom en gebonden vrijheid in de traditie. Tegelijk ervaar ik de knellende en knechtende banden van diezelfde traditie.
In een zoektocht om de Woorden telkens opnieuw te laten horen, in een zoektocht naar betekenis voor vandaag, ontdoen we ons allereerst van alle vormen. Bewegende voeten en modderige aarde, lucht, ruimte en medemensen zijn de enige ingrediënten. En een eindeloze nieuwsgierigheid naar de medemens, naar God, naar mijzelf. Diversitas is voortdurend (iedere keer opnieuw) een waagstuk. Een waagstuk in het zoeken naar verbondenheid, een waagstuk om geraakt te worden door wat de Ander mij zegt."

“In een reguliere kerkdienst komen voor mij twee kostbare waarden samen: gemeente en liturgie. Kerkdienst is zo-gezegd ‘gemeente die liturgie doet’. In Diversitas op zondagmorgen laten we in feite beide los. We laten liturgie los in het inmiddels breed gedeelde besef dat de overgeleverde vormen anno nu voor heel veel mensen niet meer voldoen. Maar misschien laten we, als we eerlijk durven zijn, evenzeer gemeente los. Vanuit het besef dat eveneens gemeente voor heel veel mensen anno nu niet meer onbemiddeld kan. Immers, wat is dan het ‘gemene’ van die ‘gemeente’?
Daarom lopen we twee aan twee. Omdat dat de enige manier is waarop we de verschillen aan kunnen. Jij bent niet ik – dat is de moeilijke, en tegelijk kostbare, ontdekking van elke pelgrimage. We moeten eerst door de verschillen heen. Of er gaandeweg weer gemeente komt… en liturgie? Op hoop van zegen.”

"Soms vraag ik me af waarom de kerk zo weinig zinzoekers weet te trekken. Is misschien de theologie te ver weggedreven van het gewone leven? Een hulpmiddel zou dan kunnen zijn  om in kleine groepen (m.i. ook tweegesprekken)  bij elkaar te komen en te praten over het leven. En dan vooral waar het stukliep. Of waar je dacht: nu red ik het niet meer. Of: hoe nu verder? Niet praten over de ander, maar over jezelf. En hoe je dan toch een weg vond, hoe je terugkeerde, of op een goed idee kwam.
Dit zijn gesprekken voor gelovigen en ongelovigen. Uiteindelijk zou je van het individuele naar iets gezamenlijks kunnen komen. Een volmaakte God en onvolmaakte mensen, hoe kunnen die weer bij elkaar komen. Niet door theologen laten zeggen waar we het over moeten hebben, maar beginnen bij de kwetsbaarheid en het beleefde leven. Dáár zit de wijsheid van mensen.”

“Diversitas gaat (voor mij) over de wens om opnieuw aangeraakt te worden in elkaar, in het geloof en in dat wat je bezig houdt. We zijn op weg en hebben geen pasklare antwoorden. We hebben weinig vormen en rituelen, we hebben vooral elkaar. Om aangeraakt te worden hebben we de uitwisseling met elkaar nodig. Het letterlijk samen in beweging zijn en wandelen in de natuur helpt daarbij.
Na de inleiding rondom een thema, tijdens de wandeling, stellen we ons open voor de ontmoeting, we vertellen de ander over onszelf, over de vragen die spelen, over wat leeft in ons hart. We luisteren naar de ander en laten de woorden bezinken. We zijn benieuwd, stellen vragen en zijn soms samen stil, omdat we het ook niet weten.
Tijdens de kleine pelgrimage op de zondagochtend van Diversitas komen we al lopend en mijmerend tot contact…wat dat voor een ieder betekent weet de wandelaar. ”
 
 
 

Inloggen


 

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.