PKN
  » Rondom » Grote Kerk aan de Oude Markt 
Protestantse Gemeente Enschede
SSGK SSGK


Grote Kerk Enschede


 

 
Stichting Schip Grote kerk Stichting Schip Grote kerk

In het centrum van Enschede staat de, al meer dan 1000 jaar oude, Grote Kerk.

De kerk met de markante toren, omgeven door grote terrassen, was tot het einde van de vorige eeuw in gebruik bij de Nederlands Hervormde Gemeente. De imposante kerkzaal, het schip, is nog steeds bezit van de Protestantse Gemeente Enschede en wordt beheerd door de Stichting Schip Grote Kerk Enschede.

 

 

 

Geschiedenis

De geschiedenis begint met en klein houten kerkje dat rond het jaar 800 werd opgericht op een fundament van zwerfkeien.

Omstreeks het jaar 1000 zullen de houten wanden worden vervangen door muren van zwerfkeien en ijzeroer. In de dertiende eeuw wordt de kerk drastisch vergroot.
Er komt een stenen gebouw in Romaanse stijl, opgetrokken uit zandsteen uit het naburige Bentheim. Een toren van twee geledingen bekroont het toen reeds machtige bouwwerk.
In 1480 wordt tegen de zuidkant van de kerk een compleet nieuw schip in gotische stijl aangebouwd. De muur tussen het oude en nieuwe schip wordt vervangen door drie reusachtig zuilen die beide daken en de toren krijgt er een geleding bij.
In 1598 treedt de eerste 'protestantse' predikant Pibo Ovitius aan.
Zo'n driehonderd jaar later gebruiken de Franse bezetters de kerk als paardenstal. In de koude winter wordt het interieur van de kerk door de soldaten opgestookt.
De volgende grote ingreep vindt plaats in 1842. De reeds genoemde zuilen worden weer afgebroken, zodat een grote vrije ruimt ontstaat. Om het dak te kunnen dragen worden de muren voorzien van steunberen.
In 1862 verwoest een grote stadsbrand niet alleen praktisch alle huizen in Enschede,  maar wordt ook de kerk zwaar getroffen. Een deel van de kerk stort in, maar wordt spoedig hersteld.
In 1928 vindt, met vooral gelden uit de toen bloeiende textielindustrie, een grote renovatie plaats. Buitenzijde en interieur krijgen hun huidige vorm.
De laatste grote onderhoudsbeurt vindt plaats in 2005. De kerk kan nu weer vele jaren mee.
Meer foto's Grote kerk

#Terug naar boven

 

Huidig gebruik

Cultuur en religie onder één dak!

De toren van de kerk is eigendom van de gemeente Enschede. De kerkzaal, het schip, is eigendom van de Protestantse Gemeente van Enschede. Deze heeft het beheer van het schip overgedragen aan  de Stichting Schip Grote Kerk. Om haar taak te kunnen uitvoeren heeft de stichting de exploitatie van het gebouw in handen gegeven van het Enschedees Wilmink Theater. Daarnaast vinden in het gebouw de laatste weer regelmatig kerkdiensten met een speciaal karakter plaats.

Op deze manier lukt het om het gebouw voor de stad Enschede in stand te houden en een bijdrage te leveren aan het cultuuraanbod en de kerkelijke activiteiten in de gemeente.

 

#Terug naar boven

 


Wat is er te doen?

Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente Enschede gebruikt de kerkzaal regelmatig voor diensten en vieringen met een speciaal karakter.

Rondleidingen en openstelling voor het publiek

In de zomerperiode is de kerk open voor bezichtiging. Een twaalftal gidsen verzorgt rondleidingen en geeft informatie. Er zijn twee of drie gidsen aanwezig.Ook de toren kan (onder begeleiding van een gids)  bezichtigd worden.

 

Kijk voor het overige cultuuraanbod op de website van  het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede


 Gids in de Grote Kerk. Iets voor u?

Onze vrijwilligersgroep Gidsen van de Grote Kerk heeft versterking nodig. Als u onze kerk een warm hart toedraagt is dit misschien een prachtige en zinvolle taak voor u. Het vraagt niet veel tiijd, Ongeveer 6 keer per seizoen op een zaterdag- of dinsdagmiddag ongeveer 2 uurtjes.
Speciale voorkennis is niet vereist; wij praten u graag bij over wat er van u verlangd wordt. Het is gewoon leuk werk. We zijn momenteel met een gezellige groep van ca. 12 personen. Neemt u bij interesse svp contact op met
Jenny Holtkamp tel. 053 4352637
Henny Stip  053 4761192
Benno Schurink  053 4321698

  

Vriend worden

Word vriend van de Grote Kerk en ontvang een welkomstgeschenk en reductie op het cultuuraanbod.
Het instandhouden van dit historische gebouw is een grote uitdaging. De kosten voor een blijvend goed en verantwoord onderhoud zijn  aanzienlijk en de overheidssubsidies zijn tot het nulpunt teruggebracht.
Onze helpers in nood zijn de Vrienden van de Grote Kerk.
Mede dank zij hun jaarlijkse ondersteuning -  met een bescheiden bedrag vanaf € 30,- per jaar –  lukt het nog steeds het jaarlijkse onderhoud verantwoord uit te voeren.
Om ook op de langere termijn het noodzakelijke onderhoud te bekostigen hebben wij dringend nieuwe vrienden nodig. Misschien wilt u ons een helpende hand toesteken.
Voor wat, hoort wat. Word Vriend van de Grote Kerk en ontvang een welkomstgeschenk en reductie op het cultuuraanbod. Als u Vriend van de Grote Kerk wordt en jaarlijks een donatie van €30,- of €50,- toezegt, ontvangt u jaarlijks reductie op een aantal geselecteerde voorstellingen in één van de Enschedese theaters.
Zie hiervoor de ‘Voordeel Voorstellingen’ van het theaterprogramma 2018/2019.

Daarnaast ontvangt u een welkomstgeschenk in de vorm van het fraaie boekwerk over onze kerk: De huiskamer van Enschede.


Neemt u daarvoor contact op met:
Stichting Schip Grote Kerk
Pieter Kooi
Mr. P.J. Troelstrastraat 18
7522 BE Enschede
e-mail:  of download hier uw aanmeldingsformulier, print het en stuur het op! U ontvangt daarna info hoe u de voorstellingen gereduceerd kunt boeken!

U kunt u ook persoonlijk aanmelden bij:
Kerkelijk Bureau
Varviksingel 139,
7512 EK Enschede
U kunt dan uw boek, als welkomstgeschenk meteen meenemen.
(maandag t/m vrijdag 10.00 tot 13.00 uur)
Stichting Schip Grote Kerk, bankrekening (IBAN) NL64 INGB 0664 7672 22

#Terug naar boven


Anbi gegevens 2018 Stichting Schip Grote Kerk van Enschede
 


 

 
Verantwoording Verantwoording

© Fotografie: Rob Lucas

Opmaak: Peter ter Horst

 
 
 

Inloggen


 

De opstanding....
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10:00
Over ‘hierna’ hebben we allemaal onze eigen beelden, zowel buiten als binnen de kerk. Dat varieert van beelden die vertellen van een ‘persoonlijk voortbestaan ook ná de dood’ tot ‘hierna is er gewoon niets’ en tal van beelden die zich ergens daartussen of daarnaast (vlindertjes, sterretjes) bevinden. Gesprek over onze beelden is – binnen en buiten de kerk – vaak moeilijk. We weten dat het beelden zijn, maar tegelijk zijn we in die beelden toch kwetsbaar. Ze raken aan ons diepste levensvertrouwen. 
Die variëteit in beelden is niet pas iets van onze moderne tijd, zo valt te ontdekken in het Evangelie van deze zondag (Lucas 20, 27-38). Ook in de tijd van Jezus liepen de beelden al ver uiteen. En ook in het Evangelie loopt een gesprek helemaal vast als mensen vergeten dat dergelijke beelden ‘maar’ beelden zijn….
Eens te meer gaat het Evangelie het thema ‘dood en opstanding’ niet uit de weg. Het gaat immers over ons diepste levensvertrouwen. Maar lukt het om door de klassieke beelden heen toch iets van nieuwe taal te vinden? Een kostbare vraag, zeker in het licht van de gedachtenis van onze gestorvenen, volgende week.

 meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 22-11-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.