PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk » Verslagen kerkenraad Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Verslag laatste kerkenraadsvergadering Verslag laatste kerkenraadsvergadering
Kerkenraad: begrotingen
 
De Kerkenraad heeft in de decembervergadering de begrotingen behandeld die werden opgesteld door de kerkrentmeesters en de diakenen.
De begroting van de diaconie geeft aanleiding tot twee opmerkingen. De bijdrage van de gemeente aan de diaconiecollectes valt tegen en de diaconie teert in op het vermogen. Er is tussen die twee feiten natuurlijk wel een verband. Het is bewust beleid van de diaconie: geld moet niet op de bank staan maar gebruikt worden om nood te lenigen. En nood is er nog steeds in ons welvarende land. Help de diaconie om te helpen, bijvoorbeeld door uw wat ruimere giften bij de collectes.
De Kerkenraad steunt het beleid van de diaconie en stelde de begroting vast, met dank aan de diaconie voor hun inzet en het gevoerde beleid.
De kerkrentmeesters konden weer een gezonde begroting presenteren. De bijdragen van de gemeenteleden lopen minder snel terug dan we verwachtten en daar zijn we u dankbaar voor. De Ontmoetingskerk beschikt over een mooi instrumentarium en dat wordt ook intensief gebruikt. De kerkrentmeesters hebben daarom een fonds voor kerkmuziek ingesteld. De Kerkenraad stelde de begroting vast met dank aan de kerkrentmeesters voor het gevoerde beleid.
In januari komt er een nieuwe rond Kerkbalans; u leest daar elders in dit blad meer over.
In de vorige vergadering heeft de Kerkenraad zich beraden op mogelijkheden om een afgevaardigde naar de nieuwe Classis te sturen en dat is gelukt! Diaken Wil Brouwer wil haar werk in de nieuwe Classis voortzetten. Dat is meeromvattend dan tot nu toe en daarom zal ze haar plaatselijke diaconale taken op een laag pitje zetten opdat het mogelijk is het classicale werk goed op te pakken. De Kerkenraad is Wil dankbaar dat ze dit wil doen en heeft haar daarom benoemd tot daken met speciale opdracht. Gevolg daarvan is, dat we een nieuwe diaken zoeken om het werk in de gemeente per 1 mei van Wil over te nemen. Hebt u suggesties, laat het weten aan diaken Ineke van der Meulen.
We hebben geconstateerd dat we een goed jaar achter de rug hebben. De Ontmoetingskerk bruist van de activiteiten, niet alleen van onszelf maar ook van anderen en daar zijn we blij mee. Het werk in de “nieuwe” gemeente is goed op gang gekomen en we hebben mooie plannen voor de toekomst. Daar hoort en leest u te zijner tijd meer over.
Vanuit de Kerkenraad wens ik u een goed en gezegend nieuw jaar toe.
Met hartelijke groet,
Hans Roordink, scriba.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 17-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé voor 21- tot 40-jarigen
datum en tijdstip 17-01-2020 om 17:30
meer details

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.