PKN
  » Ontmoetingskerk » Pastores Team  
Protestantse Gemeente Enschede
Formulier verbintenis nieuwe predikant Formulier verbintenis nieuwe predikant
Presentatie
Door de voorzitter van de kerkenraad
 
Op 16 februari 2014 werd Oane Reitsma bevestigd als ‘dienaar des Woords’ (predikant) in de hervormde gemeente Wester-Koggenland en de protestantse gemeente Medemblik.
Na een bijzondere en intensieve procedure hebben wij als Prot. Gem. Enschede op 21 februari van dit jaar ds. Oane Reitsma beroepen om onze predikant te worden. Een beroep dat gevuld was met veel liefde, vertrouwen, en goede verwachting. Tot onze grote vreugde heeft ds Reitsma dat beroep per direct aangenomen.
Een lange weg voerde vervolgens naar vandaag. Er moesten formaliteiten vervuld, afscheid genomen, een huis worden gevonden. Maar vandaag is het dan zo ver en mogen, kunnen en willen wij ons als predikant en gemeente aan elkaar verbinden.
 
Afgelopen vrijdag hebben we al uitgebreid kennis gemaakt – wij als Ontmoetingskerkgemeente met onze nieuwe predikant, en hij met ons.
Vandaag zijn bovendien allerlei vertegenwoordigers van groepen en organisaties uit het veelkleurige Enschede aanwezig. Want we zijn heel bewust kerk in déze stad: …
https://youtu.be/UO4Emjhj5z4
 
Opdracht
 
Samen zijn wij gemeente. En zo’n gemeente is een bonte variëteit van mensen: Vaste bezoekers, mensen van soms even. Iemand geeft veel, een ander ontvangt, omdat het zo nodig is. Gemeente dat is het Woord op Zondag, maar ook op maandag dat kaartje, en de schoffel van de dinsdag.
En te midden van dit alles kent de kerk van alle eeuwen, waar wij deel van zijn, ook ‘ambtsdragers’. Hun opdracht is het om de gemeente bij haar roeping in deze wereld te bewaren. Daarbij weten zij zich gedragen door de gaven van de Heilige Geest en de opdracht van de gemeente.
Eén van de ambten van de kerk is het ambt van ‘dienaars des Woords’. Samen met de andere ambten dienen en leiden zij de gemeente, die hen wordt toevertrouwd.
Laten we samen luisteren naar de opdracht van de kerk aan de ‘dienaar des Woords’:

 
Zij zullen Gods Woord verkondigen,
de vergeving der zonden aanzeggen
en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie,
zoals de apostelen als eersten
die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen
en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan
bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toeleven
naar de grote Dag van God
door haar op het hart te dragen en te zegenen
en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen
met woord en wandel
en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen,
de gemeente waaraan zij zijn verbonden,
liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven
aan haar roeping om van het heil te getuigen.
 
Gebed om de Heilige Geest
Chantorij: Veni Sancte Spiritus (Kom Heilige Geest – Taizé 52- LB 360)
 
Geloften
Voorzitter kerkenraad:
Oane Reitsma, eenmaal ben je in het ambt van ‘dienaar des Woords’ bevestigd Daarbij heb  je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat jou vertrouwelijk ter kennis komt en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.
Nu je je ambtsbediening in de Protestantse Gemeente Enschede zult voortzetten, vragen wij je daarom:
 
Gemeentelid I (beroepingscommissie):
Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
Gemeentelid II (pastoraat):
Beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
Vijf gemeenteleden vanuit verschillende plekken in de kerkzaal – de één na de ander:
Wil jij met ons ‘geloven in Enschede’?
 
Oane Reitsma
 
Antwoord
 
En ú wil ik vragen:
Wilt u mij dragen in uw gebeden?
Wilt u met mij en mijn collega’s, in woord en daad, meewerken aan de opbouw van de gemeente tot een huis van levend geloof waarin velen zich thuis kunnen weten?
 
Antwoord gemeente: JA, VAN HARTE
 
            Voorzitter
Ziehier onze predikant. Herder en leraar in ons midden. Houd hem hoog in zijn ambt!.
 
Applaus
 
Verbintenis
            Eén van de andere predikanten – met open-ontvangende handen:
Richting Oane Reitsma:
God, onze hemelse Vader,
die jou naar deze plaats heeft geroepen
die ons als gemeente en predikant aan elkaar wil verbinden,
zegene jou met zijn genade,
opdat jij onder ons trouw en vruchtbaar werkzaam zult zijn.
Richting gemeente:
God zegene ons als gemeente, nu met jou verbonden, opdat wij een huis van levend geloof zullen zijn voor velen
Richting team:
God zegene ons als predikanten samen, opdat wij met vrucht en vreugde deze gemeente mogen dienen.
 
Lofprijzing      Lof zij de Heer, de almachtige Koning (LB 868: 1, 2, 5)
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.