PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk » Belangrijke beleidsdocumenten 
Protestantse Gemeente Enschede
Vandaag Bouwen aan Morgen - waarbij we goed kijken naar gisteren Vandaag Bouwen aan Morgen - waarbij we goed kijken naar gisteren
Vandaag bouwen aan morgen - waarbij we goed kijken naar gisteren
Samen in gesprek over de toekomst van onze gemeente
Een overzicht van álle ingeleverde briefjes 
 1. 23-1 / Bijeenkomst met Moderamen AK
  1. Verleden - Heden(Niet alle briefjes meer leesbaar)
   1. Mijn vader ouderling
   2. 1962 Lasonderkerk
   3. 1965 Vredeskerk: kerstfeest, Jeugdkerk uit heel Enschede zondag voor kerst
   4. Detakerk: Ds. Kruiswijk
   5. Bouw Opstandingskerk
   6. 1997 Doop 1e kind in kostverloren
   7. Huwelijk dochter
   8. 1982 Samengaan Herv. + Geref. in Verrijzeniskerk
   9. Groothuisbezoek
   10. Doop van onze kinderen 1981, 1982
   11. 1990 Ik werd warm ontvangen in de Opstandingskerk
   12. 1992 Kerkenraadslid
   13. 1999 Eerste gesprek AK + OCP
   14. 2002 Stedelijk leerhuis over Dienstboek
   15. 2004? Oosterkerk + Detakerk
   16. 2004 werd ik lid van de AK
   17. 2004 Ons kind gedoopt in de paasnacht
   18. 2005 Eenwording PGE-Grote Kerk met Stedelijk Koor
   19. 2005 “Vliegbasis” bij Lonneker
   20. 2006 – 2012 Teamwording Pastores
   21. 2008 – Mirjan en Micha in de kerk
   22. 2008-2012 Doop kleinkinderen
   23. Klusdagen in de Kapel
   24. Meer diensten in de Grote Kerk
    1. Kerstnachtdienst in de Grote Kerk
    2. Nieuwjaar in de Grote Kerk
    3. Taizé
    4. Evensong
    5. Johannes Passion
    6. Stille week (2011, 2012)
   25. Stedelijke werkgroepen
   26. 2009-nu    Moeilijke tijd – verharding
   27. Afscheid ds. De Jonge Vredeskerk en Lonneker
   28. 2012 Stille Week helemaal samen
   29. 2012-2013 – Deta-Opstanding samen kerken
    1. Oktober: Slotdienst en Startdienst met kaarsen
   30. Starheid en een vorm van wantrouwen t.a.v. elkaar in de wijkgemeente
   31. Voorjaar 2013 – Stille week gezamenlijk gevierd in ATK
   32. Juni 2013 – Besluit Stadskerk
    1. Stadskerk: Ja – “Windkracht 8”
   33. Samengaan ATK/Vredeskerk/Verrijzeniskerk
   34. Sept. 2013 – Diaken van alle wijken vergaderen samen
    1. Januari 2014 – tot groot genoegen voor de 3e keer
   35. 2013 Doopdiensten in ATK
   36. Cees de Jonge ouderenpastoraat
   37. Twijfel Lonneker
    1. Vijandigheid…
    2. Persoonlijk afscheid van de kapel
   38. Padista – Quo Vadis
   39. Inspraak over toekomst PGE
    1. Bouwen aan een nieuwe toeokmst
   40. 2014: Perspectief
   41. Gezamenlijke kerkdiensten/vieringen!
   42. 2014 Start bouw
  2. Conclusies – Wat blijkt belangrijk?
   1. Veiligheid en vertrouwdheid
    1. Veiligheid = Helder communiceren en informeren
    2. Rondleiding!
   2. Persoonlijk beleven van continuïteit met traditie
   3. Handhaven en koesteren van bestaande relaties tussen gemeenteleden onderling
   4. Afhakers in beeld + aandacht voor deze groep
   5. Geef mensen tijd
    1. Laat mensen ook zichzelf tijd geven
   6. Samen bouwen
   7. Zo veel mogelijk voorproefjes
   8. Nieuwe organisatievorm
    1. Minder vergaderen – meer doen
   9. Nieuw elan – instromers
    1. Meer over inhoud – minder over negatieve dingen
     1. Goed afscheid van geliefden
     2. Levensvragen
   10. Open heiligheid  
    1. Werken aan netwerk buiten de kerk
    2. Inspirerend naar elkaar en naar buiten
   11. Drempel-verlaging naar de nieuwe toekomst:
    1. Oog hebben voor moeite met ont-hechting
 2. 13 maart – De leden van de AK en de Stedelijke Werkgroepen
  1. 1950 - nu
   1. Zakelijk
    1. Detakerk gebouwd
    2. 2 maal per zondag naar de kerk
    3. Bouw Eudokiakerk
    4. Opening van de Vredeskerk
    5. 1962 orgel Lasonderkerk1966 Ds. Broek vernieuwend bezig
    6. 1969 +/- Sluiting Lasonderkerk (Zonder enige inspraak!)
    7. 1985 Grote Kerk buiten gebruik
    8. Samengaan Verrijzeniskerk / Kostverloren
    9. Samengaan Opstandingskerk – Ontmoetingskerk
    10. SoW Eudokia ATK – Lang!!! Stappenplan
    11. 1999 Mooi liturgisch centrum Detakerk
    12. Wisselingen predikanten
    13. 2001? Eudokia en ATK samen
    14. 2002? Oosterkerk en Detakerk samen
    15. 2004? Grote Verbouwing ATK
    16. 2005 Sloop Eudokiakerk
    17. 2005 Eenwording ondertekend bij de Notaris
   2. Gemeenteleven
 1. Veel wisselende predikanten
 2. 1970 Bethel buiten gebruik gesteld – weigering gebouw over te dragen
 3. 1972 Rechtzaken over kerkbelasting
 4. 1974 Jonge gezinnen kringen (na 30 jaar nog actief)
 5. 1978 Afdeling F. Jeugdclub
 6. 1980 Jongerenpastoraat
 7. Borrel betaald door Ds. bij laatste kerkenraad voor de vakantie
 8. 1987… Kerkespraak / Samenspraak / Kerk en Stad
 9. Deelname aan samengaan Geref. en hervormd
 10. 1990 Toenadering Herv. / Geref. diaconie
 11. 1993 Gespreksgroep Interpretatie van de Bijbel – Kees Kuijvenhoven
 12. 1995 Samen eten met hele gemeente in Opstandingskerk
 13. 2005vv. Van GPO naar PTE
 14. Vacaturestop pastores
 15. KRIMP… van 5,9 fte naar 2,75 fte
  1. 2008 7+1 groep
 16. Eredienst
  1. 1966 Jeugddiensten Grote Kerk – afgeladen vol
  2. 1974 Kerstnachtdienst – als kind meegemaakt in Grote kerk – Propvol
  3. 1971-2000 Zonnegolfdienst Grote Kerk
  4. Openluchtdiensten
   1. Openluchtdienst Cromhof
   2. Hagepreken vauit de Opstandingskerk
   3. Kerkdiensten in Wesselerbrinkpark
  5. Musical in de Opstandingskerk
  6. 1990 Afscheid kinderen kindernevendienst – samenwerking met Ellen Sonneveld
  7. 1995 Popdiensten ds. Jansen
  8. 1998 Prezingen Kees Kuijvenhoven
  9. Zing-inn in de Schalm
  10. 2005 Viering van de eenwording PGE in de Grote Kerk
  11. Jeugddiensten
  12. “Wij zijn hier binnen maar vergeten buiten niet” (Kyrie – relatie met de wereld)
  13. 2006 Beamer in de Grote Kerk – Kerstnacht: Beelden uit Enschede
  14. Welkomstdiensten
  15. Kinderkerstfeest samen
 17. Persoonlijk
 1. Een continue lijn van doop, belijdenis, trouwen, rouw.
 2. Maar ook: langzaam contact zoeken, bijv. via groothuisbezoek, warme ontvangst, Samenspraak
 3. 1962 Belijdenis gedaan
 4. 1964 Gedoopt in de Vredeskerk
 5. 1968 Trouwdienst in Grote Kerk – Prachtig!
 6. 1971 Belidjenis in Lonneker, ds. Boon
 7. 1965 Overlijden van mijn vader
 8. Ontmoetingskerk Twekkelerveld – Onze trouwkerk
 9. 1967 Met school zingen in de Opstandingskerk
 10. 1968 Start van m’n kerkelijke ‘loopbaan’ met Kinderoppas
 11. 1969-1971 Doopdienst van de kinderen
 12. 1972 1e Kerkdienst als organist
 13. 1982 Getrouwd in de kerk
 14. D984 Belijdenis Vredeskerk
 15. 1996 Doop Eline Vredeskerk etc
 16. 1991 Uitvaartdienst van m’n moeder in net verbouwde Detakerk
 17. 1993 Mijn moedder trad af als voorzitter KAZ en overleed korte tijd later
 18. 2005 Uitvaart vader uit VK
 19. Hulp, steun kerkmensen = gemeenschap
 20. 2007 Huwelijk dochter
 21. 2012 Groeiende betrokkenheid bij PGE
  1. Toekomst 2015vv.
   1. Maaltijden
   2. Ontmoeting
   3. Jongeren weer opzoeken en ouderen niet vergeten
   4. Rust!
   5. Aandacht jonge gezinnen
   6. Pastoraat
   7. Samen verantwoordelijk voor kerk-zijn
   8. Kerk in en voro de stad – ontmoeten
   9. Ga mee naar buiten allemaal - buitendiensten
   10. Kerk elke dag open voor ontmoeting
   11. Centrum voor levensvragen
   12. Werken aan saamhorigheid
   13. Eenheid
   14. Kinderen / jongeren komen elkaar tegen in diversiteit.
   15. Zichtbaar in de wijken
   16. Wijkactiviteit: groothuisbezoek
   17. Pastores zijn metgezel
   18. Niet te veel vergaderen
   19. Een nieuwe kerkenraad
   20. Kerk moet naar buiten
   21. Als gemeente bij elkaar blijven
   22. Muziek
   23. Oorstrelend orgel
   24. Elke maand doopdienst
   25. Verschillende vormen van diensten
   26. Doelgroepdiensten
   27. Variatie in diensten
   28. Diversitas uitbouwen
   29. Warmte uitstralen
  2. CONCLUSIES – LIJNEN
   1. Kerkdienst-variatie
   2. Ontmoeting
    1. Gemeente ontmoet elkaar
    2. Eten
   3. Nieuwe start – nieuwe mensen
   4. Bestuur: minder vergaderen.
  3. MORGEN MEE beginnen
   1. Ga als het even kan in het nieuwe staan
   2. Schep vertrouwen
   3. Straal vertrouwen uit
   4. Zuinig zijn op / aandacht hebben voor oude sociale structuren in de wijken
 1. 20 maart – AK + Stedelijke werkgroepen
  1. 1954-nu
   1. Geestelijk
   2. Eredienst
    1. Opening Detakerk
   3. Zakelijk
   4. Persoonlijk
  2. Toekomst
   1. Volle kerk en veel leeftijdsgenootjes voor mijn kinderen
   2. Vaker gebruik grote kerk
   3. Werk- en ontmoetingsplek pastores
   4. Oorstrelend orgel
   5. Meerdere soorten diensten
   6. Ruimte voor eigen manier van geloven
   7. Kerkdiensten met ‘Schwung’
   8. Rijke traditie
   9. Vrijwilligersbeleid
   10. Vrijplaats
   11. Oog voor elkaars talenten
   12. Een kwaliteitsslag voor het jeugdwerk
   13. (Wens) Leuke activiteiten voor de jeugd: tupperware, jeugdkerk, kamp, maar ook buitenkerkelijke leuke dingen
   14. Persoonlijke ontwikkeling
   15. Dat iedereen weer een plek vindt in de gemeente
   16. Open staan voor elkaar
   17. Ruimte voor elkaar en ruimte voor de stad
   18. Ruimte voor stilte en bezinning
   19. Kerk 24/7 open
   20. Multifunctioneel gebouw
   21. Één gemeente in alle verscheidenheid
   22. Jonge en oud samen
   23. Niet alleen eredienst maar ook andere vormen van samenzijn
   24. Inspirerende ontmoetingen
   25. Maaltijden
   26. Koken met en voor elkaar
   27. Een gebouw als een bijenkorf
   28. Jeugd eigen plek
   29. Een band ipv een orgel
   30. Verschillende manieren van vieren – variatie in kerkdiensten – veelkleurige diensten – diensten voor verschillende doelgroepen
   31. Economie zal weer aantrekken. Kerkgebouwen worden goed verkocht.
   32. Predikant in Lonneker
   33. Lonneker dorpsgemeente binnen PGE of daarbuiten?
   34. Een gemeente die bruist
   35. Meer opbrengst kerkbalans
   36. Met z’n allen ervoor gaan
   37. Planmatig – met structuur!
   38. Bouwen ipv krimpen
   39. Echt nieuw
   40. Trots
   41. Rust
   42. Respecteren
   43. identiteiten
  3. Waar we warm van worden
   1. Blik op de toekomst
   2. Uitstraling
   3. Door samengaan verruimen we onze blik
   4. Elkaar inspireren
   5. Nieuwe contacten leiden tot mooie nieuwe ideeën
   6. Samen vieren
   7. Samen bouwen, samen plannen maken
   8. Gebruik nieuwe techniek
   9. Nieuwe betrokkenheid
   10. Frisse start
   11. De (plannen voor de) toekomst naar voren halen
   12. Bidden
   13. God gaat mee! … gamee
   14. We richten de Padista’s in
   15. Vrijwilligersbeleid: werven \ begeleiden \ uitzwaaien
   16. Werk toe naar een kleinere kerkenraad, en meer projectmatig werken
   17. Grote Kerk bindt Stadskerk?
   18. Ruimte voor jeugd
   19. Plannen maken voor jeugddiaconaat en jeugdpastoraat en dit verbinden met de gemeente
   20. Beginnen met meer experimentele kerkdiensten
   21.  
  4. Waar we ons zorgen over maken
   1. Vergrijzing
   2. Wie neemt het stokje over? Minder vrwijwilligers
   3. Waar zijn de 20ers en 30ers en 40ers
   4. Nog meer leegloop
   5. Steeds dezelfden trekken de kar
   6. Niet iedereen wordt gehoord. Hierdoor worden bijzondere actieve en belangrijke mensen kwijtgeraakt
   7. Dat niet ieder een plek vindt
   8. Dat niet naar ieders wensen geluisterd wordt
   9. Mensen blijven op voorhand weg
   10. Chagrijn door te veel ‘gedoe’
   11. Verbittering
   12. Sluiting Lonneker
   13. Door negativiteit stroomt energie weg en zijn we vermoeid als we weer een nieuwe start moeten maken
   14. Mensen vinden de drempel te hoog
   15. Samenvattend: De menselijke worsteling
  5. Conclusies – lijnen
   1. Aandacht voor Jeugd
   2. Ruimte
    1. Fysiek + Geestelijk
    2. Voor gemeente én de stad
    3. Voor ontmoeting
     1. Koken en eten
   3. Kerkdiensten belangrijk
   4. Identiteit
    1. Nieuw elan
   5. Zorgen
    1. Storingen serieus nemen, maar laat je er niet door blokkeren
 2. 25 maart – Gemeenteleden
  1. 1950 (Fred gedoopt)-nu
   1. Gemeenteleven
    1. 1979 start in Eudokia Kerk had mij niets te beiden. Dus zwerven en zoeken
    2. Gespreksgroep 1975
    3. Startzondag Vliegveld
    4. 1976 Gemeentezondag Dolphiaklooster – saamhorigheid
    5. Dialoog met Moslims in kerk – 1980
    6. Open Kerk – Kijk op de wijk
    7. 1980 Koud kwam ik uit Zeeland aan in Enschede kwamen er mensen van de Vredeskerk op bezoek
    8. 1986 Kerk bij de tijd
    9. Kinderen aan het avondmaal
    10. 1982 Begin OGH!
    11. Gemeenteactiviteiten in de jaren ‘80
    12. 1990 SOW
    13. Dinsdagmiddagsoos begonen in jaren ‘90
    14. Vuurwerkramp -> bezoeken -> Pastoraat na ramp
    15. Start werkgroep ‘kerk en buurt’ in Zuid
    16. Zomiac (2000)
    17. Fietstocht hemelvaart
    18. Nachtspel jeugd
    19. Musical 2005
    20. SOW ATK – Laagdrempelige Kerk
    21. Kring: Koning, wijze , nar
    22. Gespreksavond met de belijdeniscatechisanten
    23. Wijkgerichte huisbezoeken
    24. Cursus TVG
    25. Gemeenteavond ATK toelichting op Stadskerk
    26. Bespreking boek Ter Linden
   2. Zakelijk
    1. 2009 dec – besluit éne kerk
    2. Verrijzeniskerk dicht - 2013
   3. Eredienst
    1. Geen middagdiensten Deta
    2. Twentse Diensten
    3. Openluchtkerkdienst ‘op de boer’ 1995
    4. Paascyclus: WiDo – GVr – StiZa – Pasen
     1. “Eerste keer goede week vierignen mee beleefd”
    5. Koffie na de dienst
    6. Popdiensten Zuid met Wim Janssen
    7. Viering PGE Grote Kerk
    8. Oecumensiche vieringen Prot-RK
    9. Zing-in Diensten in de Sschalm
    10. Thomasviering 2004
    11. Bijzondere rouwdiensten
    12. Doopdienst van 8 dopelingen
    13. 2012 Diversitas
    14. Taizévieringen, Evensongs Grote Kerk
    15. Nieuwjaarsdiensten Grote Kerk
   4. Persoonlijk
    1. Dopen kinderen 1967, 1970
    2. Doop dochter
    3. Jeugdcollectant Kostverloren 1985
    4. Doopdienst Kostverloren 1990
    5. Kindernevendienstleiding
    6. Ouderling / diaken
    7. “Terugkeer bij de kerk na 25 jaar”
  2. Toekomst
   1. Maaltijden in de nieuwe kerk
    1. Maaltijden verstrekken aan minder bedeelden
    2. Eten met jan en alleman
   2. Ook kleinschalige ruimtes voor ontmoeting
   3. Bezinningsvormen
   4. Veel\aparte ruimte voor de jeugd
   5. Voorlezen aan kinderen van de STAD
   6. Grootouder-kleinkind-koor op woensdagmiddag
   7. Ruimte voor stilte
   8. Werkplek voor pastores
   9. Inloopmomenten
   10. Ontmoetingen jongeren – ouderen
   11. Durf nieuwe dingen te beginnen
   12. Niet alle energie ‘naar binnen’ richten – ook naar ‘buiten’
   13. Samenwerken met andere kerken
   14. Communicatiemiddelen in de kerk
   15. Alle dagen open
   16. Gastvrijheid
   17. Open kerk
   18. Ontmoetingsmogelijkheid
   19. Open huis
   20. Verbondenheid en éénheid
   21. Zet al je bezwaren aan de kant. Doe mee.
   22. Elkaar wat gunnen
   23. Lonneker????
   24. Potentiële afhakers laten weten dat we hen niet kunnen missen
   25. Aantal kerkdiensten?
   26. Kerkelijke activiteiten in de wijk niet vergeten
   27. Present zijn in de wijk
   28. Veel nieuwe liederen leren
   29. Variéteit in Deinsten: Jeugd / gezin / Klassiek / modern / zang
   30. Diversitasdiensten
   31. Kerk staat aan hoofdweg – maak daar gebruik van – geef aan dat de kerk open is. + duidelijk tijden
   32. Een stilteplek waar je op elk uur terecht kunt
   33. In de wijk niet vergaderen
  3. Warm
   1. Tempo:
    1. gezamenlijke zomerdiensten
    2. Buitendienst!
   2. Belijdenis en gezelligheid
   3. Het is vijf voor twaalf. Nú de stap maken, aangeblazen door de geest
   4. Stap kan géén uitstel verdragen
   5. Saamhorigheid
   6. Variëteit
   7. Oude éénheid – nieuwe éénheid
   8. Ene gemeente steeds dichterbij.
   9. Groeiende verbondenheid
   10. Een avond als deze vind ik heel positief
   11. Zorg  om afhakers – teruggang kerkbezoek – wegblijvers terug? - Organiseer tzt een afhakersavond
   12. Één kerkgebouw voor de jeugd
   13. Diaconale presentie
   14. Kleine vieringen in de wijk
   15. Ouderen ‘tracteren’ op nostalgische diensten in de nieuwe kerk
   16. Verschillende vormen van diensten, passend bij de wensen / doelgroepen.
   17. Nieuwe mogelijkheden met oude zegen
   18. Concentreren op het wezenlijke van kerk zijn
  4. Zorgen
   1. Hoe blijft de kerk betaalbaar voor het nageslacht
   2. Jeugd acctiveren
   3. Wie neemt stokje over?
   4. Culturele verschillen
   5. Hoe worden we een nieuwe éénheid
   6. Teveel vasthouden aan het oude, aan dat wat de moderne mens niet aanspreekt
   7. Hoe zal het in de zoveel grotere gemeente met het gevoel van gemeenschap gaan. Kennen we elkaar dan nog?
   8. Visie op jeugd
   9. Hoe blijf je met een excentrische ligging zichtbaar aanwezig in de stad
   10. Hoe blijven we present in de wijken
   11. Culturele diensten Deta
   12. ’t is erg ver fietsen
  5. Conclusies – wat belangrijk
   1. Visie en concretie
   2. Stad en wijk
   3. Saamhorigheid in Diversiteit
   4. Jeugd!
terug
 
 
 

Inloggen


 

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Taizéviering
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16:30
meer details

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.