PKN
  » Ontmoetingskerk » Pastores Team  
Protestantse Gemeente Enschede
Toespraak voorzitter Kerkenraad bij intrede ds. A. Reitsma Toespraak voorzitter Kerkenraad bij intrede ds. A. Reitsma
Welkom, Oane!
Ja ik mag je nu ook persoonlijk toespreken. Gewone stervelingen krijgen vooral een toespraak bij een afscheid. Maar sommigen ook één bij een nieuw begin. Bij een afscheid kunnen alle kwaliteiten - en kleine onhebbelijkheden – van iemand de revue passeren, maar jou kennen we nog maar net. Het leuke daaraan is natuurlijk dat al onze verwachtingen uit kan spreken, en die zijn hooggespannen!
 
Toch wil ik eerst even terugkijken. Hoe zijn we hier gekomen? Dat begon al in het najaar van 2016; bijna 2 jaar geleden! Iets meer dan een jaar geleden namen wij namelijk afscheid van ds Richard Vissinga die 40 jaar predikant was geweest. Zijn vertrek zagen we dus al even aankomen. Fijn was, dat we wisten dat we een voltijds predikant konden gaan zoeken. Dat had ook heel anders kunnen zijn. Waren we niet het traject ingegaan van samengaan van wijken, hadden we al onze kerkgebouwen behouden, dan was dat wellicht niet mogelijk geweest. Maar nu kon dat wel, en dat is iets om dankbaar voor te zijn.
De Ontmoetingkerk was net een jaar open. Maar wie zijn wij? En wie willen we zijn als Ontmoetingskerk? We vonden het belangrijk daar goed over na te denken, om dan een predikant te zoeken die daar in zou passen en een aanvulling zou vormen op het geheel. Daarbij stond overigens één randvoorwaarde natuurlijk van te voren vast: Het zou iemand moeten zijn die 4-stemmig kon zingen, en liefst de bas-partij J.
Om te bepalen wie we zijn, hebben we elkaar vragen gesteld; in de kerkenraad en als gemeenteleden onderling. Deze vragen leverden prachtige gesprekken op, waar velen van ons met warme gevoelens op terugkijken. Wat waren die vragen? U weet ze misschien nog wel. We begonnen vrij algemeen:
Wat zijn de waarden van de Ontmoetingskerk? Daar kwamen mooie woorden uit: Ontmoeten, omzien naar elkaar, verbondenheid, saamhorigheid, diversiteit, maar ook dat de verticale dimensie, God, een belangrijke kern is. Dat hebben we uitgediept door de volgende vraag te stellen:
Een goede maar buitenkerkelijke vriend/vriendin vraagt waarom je naar de kerk gaat, en waarom naar de Ontmoetingskerk. Wat antwoord je? Door de nuancering goede vriend/vriendin konden alle verdedigingsantwoorden achterwege blijven en kwamen we echt tot de kern. Een aantal antwoorden:
 • Omdat ik hier vermoed en ervaar dat de mens en wereld een Schepper hebben: een Bron van energie.
 • Ik kan hier mezelf zijn en word niet veroordeeld.
 • We laten elkaar vrij, maar niet los.
 • Ik vind hier rust.
 • Het verruimt mijn geloof. Als ik niet kom, ga ik in een kringetje draaien.
Maar het hielp ook door het eens van de andere kant te bekijken. Wanneer zou je niet meer komen?
Weer een paar antwoorden:
 • Als ik de verbinding met ‘God’ niet kan ervaren.
 • Als het inhoudelijk voorspelbaar wordt. Maar ook:
 • Als ik niet genoeg tijd krijg om in de veranderingen mee te groeien. En:
 • Als het alleen om onszelf draait, en we een naar binnen gekeerde kerk worden.
Als volgende stap wilden we onderzoeken wat de ervaringen van ons – kerkenraad en gemeente – én van de pastores waren met het pastoresteam. Waren we ingeslagen op een goede weg en wilden we iemand zoeken om een nieuw team te vormen, of was dat niet belangrijk? Dat bleek wel degelijk belangrijk. Natuurlijk moesten we allemaal even wennen aan een team, maar de ervaringen zijn vooral positief:
 • De pastores hebben hun eigen sterktes en vullen elkaar aan
 • Ik word op verschillende manieren geraakt – en moet ook op verschillende manieren luisteren.
 • Er is merkbare diversiteit, en tegelijk een heldere lijn – en zo samenhang
En de pastores zelf? Zij kunnen zich niet meer voorstellen ooit niet meer in een team te werken. Dat zegt waarschijnlijk al genoeg. Toch een paar voorbeelden: Het is fijn om je enigszins te “specialiseren”; om dat woord maar te gebruiken. Er ontstaat ruimte, omdat je niet álles zelf hoeft te doen. Maar vooral het onderlinge gesprek – bv iedere woensdagochtend over de lezing van die zondag - werd en wordt als zeer waardevol ervaren. Dat werd door gemeenteleden herkend: Ik hoor in de eredienst het overleg en de samenwerking van de pastores terug – in positieve zin.
 
Uiteindelijk hebben we de uitkomst van al deze waardevolle gesprekken samengevat in een zo kort mogelijke tekst, die vertelt wie wij zijn. U heeft hem al een keer in Kerk & Stad kunnen lezen, maar een iets ingekorte versie lees ik toch graag nog een keer voor omdat u - als het goed is - alle antwoorden erin terug hoort:
 
WIE ZIJN WIJ?
De Ontmoetingskerk is een protestantse gemeente waar we met elkaar zoeken naar de verbinding met Vader, Zoon en Heilige Geest; met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Het hart van deze zoektocht is de zondagse viering waar we met elkaar vrijmoedig de Bijbelverhalen lezen. Waarbij we alle vragen toe durven laten, om juist dan steeds weer op nieuwe wijze de actualiteit van het oude woord te mogen ontdekken. Daarbij is de ontmoeting en het gesprek belangrijker dan een pasklaar antwoord op onze vragen. Vanuit dit hart leren we op allerlei plaatsen en ín allerlei activiteiten in leven en samenleven God te ervaren, te herkennen en zijn roep te verstaan.
Zowel de gemeente, als daarbinnen het pastoresteam, kenmerken zich door verscheidenheid in samenhang. We koesteren de diversiteit en zoeken verbondenheid door open het gesprek, over God en ons leven aan te gaan, en juist zo is er ruimte om jezelf te zijn.
Onze vierplek is de [vernieuwbouwde] Ontmoetingskerk […] Open Heiligheid was het uitgangspunt van het nieuwe ontwerp: een leeg podium en witte muren scheppen samen ruimte. Ruimte voor het geheim van mensen, en van God, voor verschillende vormen van heiligheid. Hier kan van alles gebeuren. Hier ligt niets op voorhand vast en het wit kleurt mee met wat in de ruimte gebeurt.
Tegen de oude buitenmuur van deze kerkzaal, verbonden door glazen deuren, is een nieuwe ontmoetingsruimte gecreëerd. Met een volledig glazen pui die onze gastvrijheid en openheid naar de wereld symboliseert en met een grote keuken in het hart. In dit alles beleven wij, dankbaar én blij, het wonder van de ontmoeting: met elkaar, met de stad, met God.
 
En toen kon onze zoektocht naar een nieuwe predikant echt beginnen. En wat zijn we blij  met het resultaat! In het begin van dit jaar heeft de beroepingsadviescommissie op een goed bezochte gemeente-avond laten zien hoe zorgvuldig het proces is geweest om een nieuwe predikant te vinden. Wat een bijzondere avond was dat, vol warmte en enthousiasme, zoals wel blijkt uit het volgende: na de presentatie kon iedereen aan zijn tafel nog even verder praten om te zien of er nog vragen of aarzelingen waren die uitgesproken zouden moeten worden. Er kwamen inderdaad wat informatieve vragen naar boven, maar ook nam een van de deelnemers mij even apart voor een prangende vraag namens zijn tafel – o jé dacht ik, nu komt het - Marjolein, als nu zometeen de kerkenraad een besluit heeft genomen, hebben we dan wel wijn?
 
En waarom was iedereen zo enthousiast? Wel laat ik dat proberen samen te vatten: Een jonge nuchtere Fries – met veel humor, zoals we ook vrijdag al hebben gemerkt, die als eerste van zijn familie ging studeren, en dan nog wel theologie in Amsterdam. Die ook een jaar orgel en kerkmuziek studeerde aan het conservatorium en de kans kreeg om promotieonderzoek doen naar “de Klank als religieuze presentie”. En zo op een conferentie in België over kerkmuziek zijn Zuid-Koreaanse vrouw Huyan-Ah Kim ontmoette. Maar ook iemand die - bij al dit moois - met hart en ziel koos om predikant te worden; voor de helft in de Bonifaciuskerk in Medemblik en voor de andere helft in 10 dorpen in de gemeente Wester-Koggenland. Als predikant ligt zijn hart bij liturgie en pastoraat. Een dominee die er naar uitkijkt aan de slag te gaan in een grote gemeente als onderdeel van een pastoresteam, die hèm al ervaren hebben als een waardevolle tegenover. De conclusie van de beroepingsadviescommissie was dus unaniem dat ds. Oane Reitsma als geen ander past in de Ontmoetingskerk. En dan heb ik het allerbelangrijkste natuurlijk nog niet eens genoemd: hij kan zingen! Dat hebben we vrijdag wel gezien en gehoord, maar ook was het ontroerend mooi om jou, Oane, een lied in het Nederlands te zien zingen tussen jouw kleurrijke schoonfamilie in Zuid-Korea bij de familiezangwedstrijd in de lokale protestantse kerk.
 
Wat zijn we dus allemaal blij dat je vandaag begonnen bent. En dat geldt wel heel in het bijzonder voor drie mensen: de andere pastores: Jaco Zuurmond, Hanneke Siebert en Ellen Sonneveld. Een bijzonder woord van dank is hier vandaag echt op zijn plaats. Want ik weet niet of u het zich altijd hebt gerealiseerd, maar tot 1 juli vorig jaar hadden we 3,25 fte predikant en daarna nog maar 2,25 fte. Er viel dus zomaar 1/3 van de capaciteit weg en eigenlijk hebben we het nauwelijks gemerkt. Natuurlijk was er af en toe een gast-predikant (waaronder fijne oude bekenden; we zijn hen zeer erkentelijk dat ze ons dit jaar geholpen hebben). Maar voor de rest ging al het werk door en hebben jullie alles met zijn drieën opgevangen. De kerkenraad, maar ik ben ervan overtuigd de hele gemeente, is jullie daar bijzonder dankbaar voor en hoopt dat er voor jullie nu weer wat meer rust komt. Om jullie te stimuleren daar ook aan toe te geven, doen we ieder van jullie met jullie partner graag een heerlijk weekend weg cadeau: Twee overnachtingen, in een stad of op het platteland, precies waar jullie zelf het meeste zin in hebben en natuurlijk de mogelijkheid om daar een restaurantje op te zoeken om lekker te gaan eten. Jullie hebben het echt verdiend!
Terug naar Oane. Oane, voor jou heb ik wat anders: de sleutel van deze kerk! We zijn dankbaar dat je ons beroep hebt aanvaard. We zijn heel blij met de komst van jou en Hyun-Ah naar deze opstandige gemeente in het verre oosten en wensen jullie alle goeds en Gods Zegen toe bij het leven en geloven in Enschede.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Taizéviering
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16:30
meer details

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 31-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Meditatief wandelen in januari
datum en tijdstip 31-01-2020 om 14:00
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.