PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Toespraak bij de viering van de eenwording - 7 mei 2017 Toespraak bij de viering van de eenwording - 7 mei 2017
Slide 1
 
7 mei 2017
Het is vandaag een heel bijzondere dag: de dag waarop de Protestantse Gemeente Enschede voortaan uit één wijk zal bestaan met één centrale vierplek, één kerkenraad en één pastoresteam.
 
Slide 2
 
Een moment waarop een lang proces tot voltooiing is gekomen. Natuurlijk is daarom dit hét moment om terug te kijken hoe we hier gekomen zijn. En dan kijken we een aardig tijdje terug in de tijd. Zeker terug naar vóór 2009, in ieder geval terug naar 2005, maar misschien zouden we eigenlijk terug moeten kijken naar de tijd dat de Oosterkerk nog in gebruik was (tot 2002), of de Eudokiakerk (tot 2001), of misschien wel naar 1989; het moment dat de Ontmoetingskerk aan de Van Heekstraat nog onderdeel was van wat nu de PGE is, want dan is de cirkel tenminste mooi rond.
 
Toch begin ik maar in 2005.
 
Slide 3
 
Een jaar nadat in Nederland, in 2004, de Hervormde, de Gereformeerde en de Evangelisch-Lutherse Kerken gefuseerd waren tot Protestantse Kerk Nederland, werd in Enschede de PGE gevormd, de protestantse Gemeente Enschede, uit de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente. Kort daarna al ontstond het besef dat de organisatie aangepast moest worden om levensvatbaar te blijven voor de toekomst.
 
Slide 4
 
Een mooie missie werd geformuleerd “Geloven in Enschede” waar we nog steeds inspiratie uit putten. En na vele beraadslagingen en gemeente-avonden nam de AK in december 2009 het toch wel historische besluit
 
Slide 5
 
  • om uiterlijk in 2015 te komen tot één centrale vierplek
  • om daarvoor de Vredeskerk te vernieuwbouwen en
  • om te onderzoeken welke bestuurlijke structuur het beste zou passen bij de beoogde eindsituatie.
 
Vanaf dat moment zijn we een traject in gegaan om uit te komen bij het moment waar we nu zijn met één wijk, één centrale vierplek, één kerkenraad en één pastoresteam. In die tijd is een hoop werk verzet en zijn er verschillende mijlpalen geweest.
 
Slide 6
 
Hier ziet u ze  allemaal op een rij. Ik denk niet dat ze leesbaar zijn en ik loop ze ook niet allemaal langs, maar het geeft een goed beeld van wat er allemaal is gebeurd: gezamenlijke diensten, sluiting van kerken, start van de vernieuwbouw van de Vredeskerk en een nieuwe naam voor de Ontmoetingskerk. In dat proces waren vele mensen betrokken: mensen die zich hebben ingezet, hebben meegedacht, hebben meegeholpen, maar ook mensen die tegengeluiden hebben laten horen, zodat belangrijke zaken niet over het hoofd zouden worden gezien, of beslissingen aangepast konden worden om een beter resultaat te realiseren.
 
Slide 7
 
Symbolisch voor al deze mensen, leden van wijkkerkenraden, leden van de AK, van colleges van diakenen en kerkrentmeesters, maar ook alle andere vrijwilligers en betrokkenen wil ik hier de drie voormalig voorzitters van de AK noemen: Henk Peters, Barend van der Meulen en Gert-Jan Beimers. Zij hebben dit proces vanaf 2004 begeleid en getrokken. Daar was lef, moed, overtuigingskracht en daadkracht voor nodig. Dat hebben zij, en samen met hen al die andere mensen, getoond en daar zijn wij hen allen bijzonder dankbaar voor.
 
In de loop van de tijd zwaaiden kerkenraadsleden af en werden met een persoonlijk toespraakje door de voorzitter van de betreffende kerkenraad bedankt voor al hun werk. Maar zoals u gezien hebt, nemen vandaag heel veel mensen afscheid van de kerkenraad. We hadden formeel namelijk nog steeds vijf wijkkerkenraden, die allemaal een minimaal aantal leden moesten hebben om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Hoewel we het dus vaak over de KR Ontmoetingskerk hadden, bestond die formeel eigenlijk helemaal niet! Wel hadden we een voorzitter van de KR Ontmoetingskerk, en die bestond wel degelijk, namelijk Henk van der Sijs. Graag wil ik hier benadrukken hoe belangrijk het is geweest dat Henk deze rol op zich wilde nemen, waardoor we de afgelopen twee jaar echt als Ontmoetingskerk hebben gefunctioneerd. Dat heeft zeer verbindend gewerkt. Dank Henk, daarvoor (applaus).
 
Beste kerkenraadsleden,
 
Slide 8
 
gezien de tijd lukt het helaas niet om jullie alle 39, want zoveel zijn het er, uitgebreid persoonlijk toe te spreken. Wel wil ik benadrukken hoe dankbaar we zijn voor jullie betrokkenheid en inzet de afgelopen jaren. Het waren zeker niet altijd gemakkelijke tijden en de verantwoordelijkheid voor het nemen van ingrijpende beslissingen drukte soms zwaar, maar wat kunnen jullie trots zijn op het resultaat! Vanwege deze grote inzet en betrokkenheid wil ik jullie graag toch allemaal persoonlijk in het zonnetje zetten en wel door één kwaliteit van ieder van jullie te benoemen. Vanzelfsprekend is dat niet compleet. Jullie zijn allemaal zoveel meer dan één woord. En het noemen van het ene woord bij de één, betekent natuurlijk helemaal niet dat de ander dat niet is. Maar wel dat dat ene woord eruit springt. En alles bij elkaar laat het het scala aan kwaliteiten van de kerkenraad prachtig zien.
 
Slide 9
Dus dank aan …
 
Slide 10-48
[ Namen uit overwegingen van privacy verwijderd ] 
Slide 49
Nogmaals allemaal heel hartelijk dank (applaus)
 
 
 
 
Dat brengt me bij de nieuwe situatie;
Slide 50
 
met één, kleinere kerkenraad. Hoe gaat dat eruit zien?
De basis is dezelfde als voorheen
 
Slide 51
Dit is de gemeente,
 
Slide 52
de Protestantse Gemeente Enschede
 
Binnen deze gemeente staat een groepje mensen;
Slide 53
 
12 mensen + de predikanten
Dit is de kerkenraad.
 
Slide 54
Nu lijkt dit een wat naar binnen gerichte club, maar niets is minder waar. Deze mensen staan namelijk zó
 
Slide 55
in de kring.
Naast de kerkenraad is er, net als voorheen,
 
Slide 56
Een college van kerkrentmeesters.
 
Daar zitten een aantal kerkenraadsleden in, de ouderling-kerkrentmeesters en een aantal kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad. Daarnaast is er het college van diakenen,
 
Slide 57
 
bestaande uit vier diakenen.
De kerkorde kent geen diakenen die niet lid zijn van de kerkenraad. Om het werk toch over wat meer mensen te kunnen verdelen hebben we een “Diaconaal overleg” ingevoerd,
 
Slide 58
 
bestaande uit de diakenen en diaconale medewerkers. De laatste zullen binnenkort “in de bediening gesteld worden”, zodat ook zij diaconale taken, bv bij het avondmaal, uit kunnen voeren.
 
Naast deze twee colleges, hebben we in de nieuwe situatie vijf commissies in het leven geroepen:
Slide 59
 
De commissie Eredienst
Slide 60
 
De commissie Jeugd en Jongeren
Slide 61
 
De commissie Pastoraat
Slide 62
 
De commissie Activiteiten
Slide 63
 
En de commissie Communicatie en PR
Slide 64
 
Iedere commissie bevat minimaal één kerkenraadslid en één predikant en verder een aantal mensen vanuit de verschillende betrokken groepen. Dat zijn er vele.
 
Slide 65
Hier staan wat voorbeelden, maar ze pasten natuurlijk lang niet allemaal op deze – toch al drukke – slide!
 
Het idee achter de commissies is dat ze voor hun specifieke taakgebied vooruit kijken naar wat er staat te gebeuren, welke plannen er zijn of gemaakt kunnen worden en hoe dit alles afgestemd kan worden tussen de betrokken groepen en personen.
 
De meeste namen van commissieleden zijn bekend; echter niet allemaal. De commissies worden door de kerkenraad benoemd. Dit gebeurt in principe in de eerstkomende vergadering op 18 mei. Uiteraard zullen we daarna de samenstelling van de commissies ook bekend maken via de website en Kerk en Stad.
 
Slide 66
 
Ik heb het gehad over één centrale vierplek, één wijk en één kerkenraad. Blijft nog over één pastoresteam. Graag wil ik benadrukken hoe bijzonder maar vooral hoe waardevol het is dat we als Ontmoetingskerk een team van predikanten hebben. Recent hebben we als kerkenraad en als gemeente het gesprek gevoerd over “wie zijn wij”. In de tekst die daaruit voortgekomen is, staat het zo verwoord:
 
Slide 67
 
“Zowel de gemeente – de Ontmoetingskerk -, als daarbinnen het pastoresteam, kenmerken zich door verscheidenheid in samenhang. We koesteren de diversiteit en zoeken verbondenheid door open het gesprek, over God en ons leven aan te gaan, en juist zo is er ruimte om jezelf te zijn.”
Die diversiteit is soms best lastig: we komen van verschillende achtergronden, en sommige dingen zijn nog steeds onwennig, maar toch koesteren we die diversiteit, want die nodigt ons uit om open het gesprek met elkaar en de wereld aan te gaan en verbinding te zoeken. En daarin ligt de kracht van de Ontmoetingskerk, niet in het zoeken naar de verschillen, maar in het zoeken naar de verbinding. De diversiteit in het pastoresteam helpt daarbij. Het teamverband van de pastores is inmiddels zo essentieel voor de Ontmoetingskerk dat we het hebben opgenomen in onze nieuwe plaatselijke regeling, zeg maar de lokale inkleuring van de kerkorde:
 
Slide 68
 
Daarbij heeft het pastoresteam zelf voorgesteld om vast te leggen dat het team aanspreekbaar is op het functioneren van individuele predikanten. Dit maakt het teamverband bijzonder krachtig.
 
Slide 69
 
Ik ben bijna aan het einde van mijn verhaal gekomen. We gaan een nieuwe tijd tegemoet met één centrale vierplek, één wijk, één kerkenraad, en één pastoresteam. In dat pastoresteam komt binnenkort verandering door het emeritaat van ds. Vissinga. In het proces om te komen tot een vacature zijn we als kerkenraad en als gemeente het gesprek aan gegaan over wie wij zijn. Ik las net al een kort fragment voor uit de tekst die daaruit voort gekomen is. Maar vervolgens zijn we ook het gesprek aan gegaan over wie of wat God voor ons is. Dat hebben we gedaan aan de hand van het benoemen van een oud en nieuw lied dat dat voor ons verwoordt. Dit gesprek wordt nog voortgezet, ook met de gemeente, maar ik wil u hier vandaag wel deelgenoot maken van het oude lied dat ik daar heb genoemd, namelijk Psalm 139. Het beeld dat daarin van God wordt geschetst geeft mij een enorme rust en vertrouwen in de toekomst. Ik lees de tekst hier daarom graag voor:
 
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij.
Gij weet waar ik ga
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen
’t ligt alles open voor uw ogen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat deze tekst niet alleen gaat over mij, maar over ieder van ons en ook over de gemeente als geheel en daarom ben ik ervan overtuigd
 
Slide 70
 
dat we met vertrouwen samen verder kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst.
 
Laat het zo mogen zijn.
 
 
 Marjolein Dohmen - Janssen
terug
 
 
 

Inloggen


 

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 31-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Meditatief wandelen in januari
datum en tijdstip 31-01-2020 om 14:00
meer details

Doopdienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10:00
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.