PKN
  » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Samenvatting vorige kerkenraad Samenvatting vorige kerkenraad
Kerkenraad: financiën, Luther en beroepingswerk
 
De Kerkenraad heeft in de laatste vergadering voor de zomervakantie de rekening over 2016 van onze gemeente besproken. Het is verheugend dat we na vele jaren van interen op onze reserves nu een jaar hebben gehad waarin we weer zwarte cijfers konden schrijven. De Kerkenraad complimenteerde de kerkrentmeesters daarmee. De voorzichtige verwachting is dat we in de komende jaren zwarte cijfers kunnen blijven schrijven, mede doordat we een aantal gebouwen hebben kunnen verkopen waardoor de onderhoudskosten daarvan wegvallen.
Na de dienst van 9 juli hebben we met de gemeenteleden de Lutherdiensten geëvalueerd. De manier waarop we dat gedaan hebben is ons goed bevallen: eerst in groepjes, waarna van alle groepjes de rapporteurs bijeen kwamen om verslag uit te brengen. Op die manier kwamen, zo hebben we ervaren, alle gevoelens die er leven over het Lutherjaar aan de orde. De conclusie: we stoppen met de Lutherliturgie maar zullen facetten daarvan die we als zinvol hebben ervaren, terug laten komen in de rest van het Lutherjaar, en misschien daarna ook nog wel.
De Kerkenraad en de Beroepings Advies Commissie (BAC) hebben samen het komende beroepingswerk besproken. De oproep voor een nieuwe predikant staat nu op de website van de PKN en gegadigden hebben tot 10 september de tijd om te reageren. Op 12 september roepen we de gemeente bijeen om de stand van zaken te bespreken; elders in deze Kerk&Stad vindt u daarover meer informatie.
De landelijke kerk is druk bezig met het wijzigen van de Kerkorde: allerlei procedures worden vereenvoudigd en er komt meer flexibiliteit. De Kerkenraad heeft aan de Classis laten weten dat we het met de plannen eens kunnen zijn, maar daarbij hebben we wel gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat er gemeenten gaan ontstaan van gelijkgestemden. Wij vinden het juist een uitdaging om met elkaar verder te kunnen gaan ondanks allerlei verschillen van inzicht: verbinden is belangrijk.
Hopelijk hebt u allen kunnen genieten van een fijne zomertijd, zodat we er met elkaar weer een sprankelend nieuw seizoen van kunnen maken.
Met een hartelijke groet, mede namens de Kerkenraad,
Hans Roordink, scriba
terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 25-10-2019 om 13:15 uur
meer details

“Komt een man bij een tempel…”
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00 uur
Komende zomer gaan 10 jongeren van de Protestantse Gemeente Enschede twee weken naar een kinderdagopvang in Vayk, Armenië. Ze organiseren een spelweek voor de kinderen daar en ze bouwen een speeltuin op het terrein van het opvangcentrum.
Hun motivatie om geld voor deze reis bij elkaar te sparen, de inzet, betrokkenheid en bijdrage van de gemeente daarbij, het enthousiasme om twee weken van je vakantie in te leveren voor een onbekende ander. Dat is één ingrediënt van de dienst.

Een tweede ingrediënt is de gelijkenis van twee mannen die naar de tempel komen om te bidden (Lukas 18: 9 - 14). De één is een rechtvaardig mens, heeft veel van God ontvangen en richt zijn leven in naar Gods wil; zijn gebed is vol dankbaarheid. De ander lijkt zelfzuchtiger keuzes gemaakt te hebben in zijn leven, althans, dat verraadt zijn beroep ons. Veel weten we niet van hem. Dan alleen zijn korte gebed: “God, wees mij zondaar genadig”.
Wat is de boodschap van deze twee biddende mannen voor onze kinderen, voor onszelf? Wat vertelt de gelijkenis over motivatie, betrokkenheid en enthousiasme?

Een derde ingrediënt is de cantorij, die deze zondag onder andere een eigen vertaling van Mathijs Kraan van Psalm 27 zal zingen. Zowel de tekst als de muziek is vernieuwend!


Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.

Kwam een meute mensen op me af,
Slagers, slachters, rovers, moordenaars,
Zij zouden vallen, ik zou leven.
Al voerden alle legers oorlog tegen mij,
Ik was veilig.
Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.
Een ding is er dat ik je wil vragen:
Hoed mij, berg mij, neem mij in je huis,
Laat mij schuilen, al was het op je drempel.
Als ik verlaten ben, verloren, wijs de weg
Die leidt naar jou.
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.