PKN
  » Ontmoetingskerk » Basisinformatie 
Protestantse Gemeente Enschede
Over het lidmaatschap van de Protestantse Gemeente Over het lidmaatschap van de Protestantse Gemeente

LID ZIJN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

Wie gedoopt is, of wie belijdenis heeft gedaan is automatisch lid van de Protestantse Gemeente in haar/zijn woonplaats. Bij verhuizing wordt het lidmaatschap automatisch naar de nieuwe woonplaats overgeschreven. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Mocht u echter in het verleden bezwaar hebben gemaakt tegen de landelijke registratie van uw lidmaatschap, dan zult u zelf de inschrijving in uw nieuwe gemeente moeten verzorgen. Neem in dat geval contact op met het kerkelijk bureau.

Mocht u na verloop van tijd het gevoel hebben dat er iets met uw inschrijving niet in orde is, neem dan ook s.v.p. contact op met het kerkelijk bureau.

VERBONDEN MET DE PROTESTANTSE GEMEENTE

Geen lid van een kerk en er toch helemaal bijhoren
De Protestantse Gemeente Enschede biedt ruime mogelijkheden voor mensen die zich thuis voelen in onze gemeente, maar geen lid zijn van onze kerk. Waar hebben we het dan over?

Verbondenen
Iemand die geen lid is van een kerk, kan toch in onze gemeente worden opgenomen. Hij / zij kan als 'met de gemeente verbonden' worden geregistreerd. 'Verbondenen' zijn mensen die blijk geven van verbondenheid met onze gemeente. Wij merken dat er veel mensen zijn die onze gemeente ervaren als een hechte sociale gemeenschap, waarin zij zich thuis voelen. Mensen die geen lid zijn van een kerk kunnen toch volledig deelnemen aan onze gemeenteactiviteiten, en als 'met de gemeente verbonden' worden geregistreerd.

Aanmelden
Als iemand verbondene wil worden kan hij / zij aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

GASTLID VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

Ook mensen die lid zijn van een andere kerk en willen meeleven / meedoen met onze gemeente kunnen daarvoor alle ruimte krijgen. Leden van andere kerken kunnen als gastlid worden ingeschreven. Gastleden blijven gewoon lid van hun eigen kerk, maar worden ook lid van onze gemeente. Als gastlid hebben zij dezelfde rechten en plichten als 'gewone' leden.

Een gastlidmaatschap is interessant voor mensen die op een zodanige afstand wonen van hun eigen kerk dat geregelde deelname aan een kerkdienst en aan het kerkelijke leven in hun eigen kerk bezwaarlijk is. Een gastlidmaatschap is ook interessant voor iemand die door huwelijk of een andere levensverbintenis met een lid van onze gemeente verbonden is. In een gemengd huwelijk kan een gastlidmaatschap de onderlinge band versterken.
Elk lid van een andere kerk kan een gastlidmaatschap aanvragen. Door de oecumene zijn veel drempels tussen kerken lager geworden en zijn meer mensen bereid om bij elkaar in de keuken te kijken. Onze gemeente is een gastvrije gemeente, die een thuis wil bieden aan mensen uit andere kerken.

Aanmelden
Als iemand gastlid of verbondene wil worden kan hij / zij aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

terug
 
 
 

Inloggen


 

De opstanding....
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10:00
Over ‘hierna’ hebben we allemaal onze eigen beelden, zowel buiten als binnen de kerk. Dat varieert van beelden die vertellen van een ‘persoonlijk voortbestaan ook ná de dood’ tot ‘hierna is er gewoon niets’ en tal van beelden die zich ergens daartussen of daarnaast (vlindertjes, sterretjes) bevinden. Gesprek over onze beelden is – binnen en buiten de kerk – vaak moeilijk. We weten dat het beelden zijn, maar tegelijk zijn we in die beelden toch kwetsbaar. Ze raken aan ons diepste levensvertrouwen. 
Die variëteit in beelden is niet pas iets van onze moderne tijd, zo valt te ontdekken in het Evangelie van deze zondag (Lucas 20, 27-38). Ook in de tijd van Jezus liepen de beelden al ver uiteen. En ook in het Evangelie loopt een gesprek helemaal vast als mensen vergeten dat dergelijke beelden ‘maar’ beelden zijn….
Eens te meer gaat het Evangelie het thema ‘dood en opstanding’ niet uit de weg. Het gaat immers over ons diepste levensvertrouwen. Maar lukt het om door de klassieke beelden heen toch iets van nieuwe taal te vinden? Een kostbare vraag, zeker in het licht van de gedachtenis van onze gestorvenen, volgende week.

 meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 22-11-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.