PKN
  » Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Nieuwjaarstoespraak Kerkenraadsvoorzitter Marjolein Dohmen Nieuwjaarstoespraak Kerkenraadsvoorzitter Marjolein Dohmen
Nieuwjaarstoespraak PGE 2019

Het nieuwe jaar is daar en dus kijken we terug op het oude jaar en blikken vooruit. Als je erover nadenkt, klinkt “het oude jaar” eigenlijk een beetje vreemd. En er was zoveel nieuw in 2018 dat het bijna raar is om het te hebben over het oude jaar, maar goed. Het is wel duidelijk.
Wat was er nieuw in 2018: Als eerste natuurlijk onze dominee. Nou ja niet allemaal. Drie kenden we er al, maar een nieuwe dominee kwam het pastoresteam van de PGE versterken: Oane Reitsma. Wat geweldig dat we zo’n fijne predikant erbij hebben. Hij is zelf ook nog een beetje nieuw, want hij is het broekie in het team en in de kerkenraad. Maar daar merk je weinig van, want hij blijkt heel wat in zijn mars te hebben. Ja, we mogen blij een dankbaar zij dat Oane Reitsma ons beroep heeft aangenomen en met zijn vrouw Hyun-Ah Kim naar Enschede is gekomen. En wat hadden we een mooi intree-weekend: op vrijdagavond het Ontmoetingskerkvariété waar zo veel aspecten van de Ontmoetingskerk en talenten van gemeenteleden aan bod kwamen en de feestelijke dienst op zondag.
Maar er was meer nieuw in 2018. We hebben een nieuwe diaken, Petra ten Brug. Petra heeft Wil Brouwer opgevolgd. Niet dat die nu gestopt is, maar daarover straks meer. En we hebben een nieuwe scriba: Jan Willem Fikse. Over twee weken wordt hij bevestigd; in het nieuwe jaar dus, maar ik wil hem toch ook graag noemen bij al het nieuws van het oude jaar. Fijn, Petra en Jan Willem dat jullie deze taak op je willen nemen. En dank aan Wil en Hans Roordink voor al jullie goede werk.
Ook landelijk veranderde het een en ander in 2018. De organisatie van de PKN is nieuw. Er zijn minder maar grotere classes. In plaats van bij de classis Enschede, horen wij nu bij de nieuwe classis Overijssel-Flevoland. We zijn heel blij dat Wil Brouwer - als een van de weinige vrouwen - ons in de classis wil vertegenwoordigen. U ziet, ze kan het maar niet laten. Maar zonder gekheid, Wil, veel dank daarvoor! Met de nieuwe classes zijn er ook classispredikanten benoemd, protestantse bisschoppen die zo niet mogen heten. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp en wie in de kerstnachtdienst in de Grote Kerk was heeft hem daar kunnen horen. Daarnaast zal ds. Oane Reitsma vanaf 1/1/2019 lid worden van de generale synode, zodat de PGE ook op deze manier landelijk betrokken is. Omdat de classis nu zo groot is, bestaat het gevaar dat de contacten in de regio verwateren. Daarom zijn er ringen opgericht; groepen van gemeenten uit de regio om onderlinge ontmoeting te stimuleren. Ook hier zal de PGE vertegenwoordigd zijn.
Terug naar onze eigen gemeente. Naast alle feestelijke drukte rondom de nieuwe predikant en alle doorgaande en terugkerende activiteiten, introduceerden we in 2018 commissie-avonden. Avonden waarop zoveel mogelijk commissies en werkgroepen bij elkaar komen voor hun eigen reguliere overleg. Gezamenlijk starten we met een kleine viering in de kerkzaal waarna iedereen aan het werk gaat. En mocht er dan tijdens het overleg behoefte zijn aan input van anderen, zitten ze om de hoek. Aan het eind delen we kort met elkaar wat er besproken is en sluiten - natuurlijk - af met een borrel. Het blijken waardevolle avonden waarop duidelijk is hoeveel er gebeurt in de Ontmoetingskerk en hoeveel verbinding er is tussen de verschillende werkzaamheden.
Want zoals u weet hebben we veel commissies en werkgrepen waar door het jaar heen veel waardevol werk wordt verzet: de pastoraatsgroepen, de uitvaartgroep, de netwerkcafés, de tuinploeg, bezorgers van Kerk & Stad etc. Werk dat soms vooral op de achtergrond wordt gedaan, maar daarom niet minder belangrijk is, integendeel! Goed dus om hier ook nog weer eens te benadrukken hoe dankbaar we zijn voor al die mensen die zich op welke manier dan ook  inzetten voor de kerk. 

Veel nieuws dus in 2018. Maar ook veel dat eerder al gestart was en doorgaat. Onze missie is “Geloven in Enschede” en we vinden contacten met de stad en de wereld belangrijk. Zo heeft de diaconie veel samenwerkingspartners. Sinds kort is daar Kadera bijgekomen, een stichting tegen huiselijk geweld. We maken deel uit van de Raad voor Levensbeschouwing en Religies die een bijdrage wil leveren aan een betere en vreedzame samenleving. En in mei hadden we de International Christian Fellowship op bezoek, een oecumenische gemeenschap met diensten in het Engels voor buitenlandse studenten. We gaan proberen in 2019 een gezamenlijke dienst te organiseren. En een kleine - maar mijns inziens belangrijke - stap die we naar buiten hebben gezet is het plaatsen van het “Wijdekerk”-logo op onze website. ‘Wijdekerk' staat voor een kerk waarin iedereen, ongeacht geaardheid, op een veilige wijze zichzelf kan zijn. Graag willen wij zo’n kerk zijn en met het logo geven aan dat alle mensen hier welkom zijn.

Naast dit alles hebben er in 2018 geprobeerd tijdens iedere KR-vergadering een meer inhoudelijk onderwerp op de agenda te zetten, waar we de vergadering mee starten. Zodat we niet alleen maar bij elkaar komen om over organisatorische beslommeringen te praten. Dat waren heel verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld een gesprek over ieders visie op de kerk in de toekomst: hoe ziet de kerk er in 2030 uit? Wat willen we behouden, wat willen we anders? Daar zijn we zeker nog niet uit, dus dat gesprek zetten we in 2019 voort. Wel leidde het ook tot de vraag welke investeringen we nu zouden moeten of kunnen doen om toekomstbestendig te zijn. Vanzelfsprekend - zou ik willen zeggen - is daar uit voort gekomen dat we gaan onderzoeken welke investeringen wij kunnen doen om een kleine bijdrage te leveren in het stoppen van de klimaatveranderingen.
Maar ook hadden we een gesprek over bidden, naar aanleiding van de column van de preses van de PKN: mag je alles vragen aan God? Het leverde boeiende gesprekken op, die in dit geval naadloos aansloten bij een initiatief waar we in 2019 graag bij aan willen sluiten, namelijk het internationale Coventry Gebed. In 2019 gaan we door met deze inhoudelijke gesprekken en voor januari hebben we het idee om met elkaar in gesprek te gaan over het Kerkasiel in de Bethel-kerk in Den Haag. In februari nemen we dan wat meer tijd voor een gesprek en organiseren we een kerkenraadsweekend over de toekomst van muziek in de kerk. Dat wordt zeker inspirerend, waar u hopelijk in de toekomst de vruchten van zult plukken.

Ik sluit af. Het was een druk jaar. We zijn heel blij dat het team weer op volle sterkte is. Toch betekent dat niet dat het minder druk is. Wel zijn we met heel veel mensen die allemaal hun eigen unieke talenten hebben. Ik denk dat we - nog meer dan we al doen - elkaars talenten kunnen zien en zorgen dat die ingezet worden. Dan kunnen we met elkaar heel veel bereiken en betekenen. Dat is soms lastig, want dan moet je als persoon ook dingen loslaten, overlaten aan anderen – of die Ander – en mensen het vertrouwen geven dat het goed gaat en accepteren dat iets soms anders dan je zelf had bedacht. Maar zoals “Loesje” zegt: Als je loslaat, heb je twee handen vrij! en dat kunnen we soms goed gebruiken. Nelson Mandela heeft nog mooiere woorden over loslaten ik kies er hier een paar uit :

Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt.
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer.
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.

Ik wens u allen een gezegend 2019!

Loslaten
Nelson Mandela

Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt.
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer.
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.
Loslaten is niet het onmogelijk maken,
maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toegeven,
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven.
het is het jezelf zo goed mogelijk maken.
Loslaten is niet zorgen voor,
maar geven om.
Loslaten is niet oordelen,
maar de ander toestaan mens te zijn.
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
Loslaten is niet ontkennen,
maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar elke dag nemen zoals het komt en er mezelf gelukkig mee prijzen.
Loslaten is niet anderen bekritiseren of reguleren,
maar te worden wat ik droom te kunnen zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is minder vrezen,
en meer beminnen.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Taizéviering
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16:30
meer details

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.