PKN
  » Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Nashville-verklaring II Nashville-verklaring II
Tekst, uitgesproken aan het eind van de viering op 13 januari Ontmoetingskerk Enschede - terugblik op de voorbije week.

Er is de afgelopen week publiekelijk een discussie gevoerd, die gister in het dagblad Trouw werd samengevat in een cartoon met twee Bijbels - identiek, op de kaft na. De één heeft een zwart-witte kaft en de ander een veelkleurige.
Er zijn in deze discussie in de afgelopen week veel woorden gesproken. Ook aan ons adres als kerk, en aan ons adres als voorgangers van deze gemeente. Via de e-mail, via de telefoon, persoonlijk. Daarbij waren grote woorden en soms scherpe woorden. En die woorden kwamen van mensen die blij waren èn van mensen die boos waren, héél boos, of diep geraakt en gekwetst.
Dat dergelijke debatten publiekelijk worden gevoerd doet schade aan individuele mensen. Aan mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid, of andere genderidentiteit, hun omgeving, aan gelovigen die worstelen met de kwestie en al helemaal aan orthodoxe gelovigen zelf met een andere geaardheid, die zich verscheurd voelen tussen beide zijden van de discussie. Maar toen het gesprek een keer publiek was en wij óók werden aangesproken, voelden wij ons geroepen glashelder en ondubbelzinnig stelling te nemen en dat deden we hier in de Ontmoetingskerk scherper dan onze landelijke kerk dat deed. Wij willen niet de kool èn de geit sparen.
Natuurlijk bestaan er geen twee Bijbels, zoals in de cartoon in Trouw. Maar àls wij in een hoek worden geduwd, dán willen we ons helder uitspreken voor die veelkleurige Bijbel.
‘Bijbelgetrouw’ noemen de ondertekenaars van de Nashville-verklaring zich. En dat trokken wij ons aan. Want wij zijn óók Bijbelgetrouw. Maar wij lezen de Bijbel niet fundamentalistisch, niet biblicistisch en niet historistisch. Zó is de Bijbel niet ‘al 2000 jaar gelezen en geïnterpreteerd’. Dat zijn vormen van Bijbellezing die in de 19de eeuw zijn ontstaan, met voorlopers in de 17de en 18de, met absolute aanspraken. Vormen die zich géén rekenschap geven van hermeneutiek en Wirkungsgeschichte van teksten – ja: wij weten óók waar we over spreken.
Oók als wij de Bijbelteksten op zins- en woordniveau in het Hebreeuws ontleden, lezen wij niet een document dat een blauwdruk geeft voor een bepaalde wereldorde zoals die zou behoren te zijn, of ooit geweest zou zijn vóór een historische zondeval. En dat alles wat niet in die mal past zondig zou zijn. En iedereen die daar ruimte voor geeft ook. Zo’n interpretatie vinden wij onjuist èn gevaarlijk.
Schepping is herschepping in de Bijbel en gericht op toekomst. Wíj lezen erin de hoop op, en gestage realisering van een wereld zoals die ooit zal worden. Wanneer Gods liefde in deze wereld ten volle gerealiseerd zal zijn in de liefde die van mensen onderling. En ja: die liefde van God openbaart zich in – en ik gebruik een beeld van hoop uit het Oude Testament – alle kleuren van de regenboog. “Nóóit meer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid” – Genesis 9, 11 – wat een mooi thema op een doopzondag overigens: gered van het water, gered van de ondergang.
Alle predikanten in deze gemeente zijn van harte bereid daarover in open(!) gesprek te gaan met mensen aan àlle zijden in deze discussie.
Vandaag zingen wij bewust als slotlied ZZZ 536. Niet als demonstratief protest tegen de ondertekenaars. Maar uit onze diepste (Bijbelse!) geloofsovertuiging.

Pastoresteam Ontmoetingskerk

1 Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  Liefdesloop verdraagt geen boeien:
  laat haar stromen als een bron!
  Laat de liefde maar gebeuren
  als een wonder van het licht,
  als een regenboog vol kleuren
  door de hemel zelf gesticht.
 
2 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3 Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

(Sytze de Vries)
terug
 
 
 

Inloggen


 

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.