PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk » (Archief) Werkgroep Vernieuwbouwing 
Protestantse Gemeente Enschede
Liturgische inrichting vernieuwbouwde kerkzaal Liturgische inrichting vernieuwbouwde kerkzaal

Liturgische inrichting van de Stadskerk
In de Algemene Kerkenraad van oktober is aan het Pastoresteam gevraagd het voortouw te nemen in het ontwikkelen van een plan voor de liturgische inrichting van ons vernieuwbouwde gezamenlijke kerkgebouw. Graag nemen we die taak op ons. Maar even graag doen we daarbij ook een beroep op uw meedenken en meewerken.
We beginnen ondertussen niet bij ‘nul’. In 2011 maakten we als gemeente, op basis van een brede brainstormsessie,  de keuze voor wat we toen noemden ‘Open Heiligheid’. Dat was zeg maar een eerste globale liturgische vertaling van de missie ‘geloven in Enschede’. Dat begrip ‘open heiligheid’ omschreven we als volgt:

‘Open Heiligheid’
Christelijke tradities als prediking, doop en avondmaal, zijn een deel van wat onder heiligheid kan worden verstaan. De open-heilige ruimte wil echter dienstbaar zijn aan een meer algemene behoefte aan heiligheid die meer en meer merkbaar wordt in onze hedendaagse samenleving. Denk aan de heiligheid van de Stille Mars of aan de heiligheid van gedenkplekken die spontaan ontstaan na grote of kleine drama’s. Denk aan de stilteruimte aan de buitenzijde van het Huis van Verhalen, waar een bonte mix uit de samenleving gebruik van maakt. De open-heilige ruimte is daarom uitdrukkelijk open en uitnodigend voor een „veelheid van vormen‟.
De open-heilige ruimte wil niet alleen gebruikt worden door de vaste gemeente, maar tevens door toevallig samengekomen groepen, die voor dát moment heilige ruimte zoeken die dienstbaar is aan hun eigen ritueel. Een op deze wijze open heilige ruimte stimuleert ook de vaste bewoners om zelf open te gaan, en actief naar buiten te treden. Én om omgekeerd om de klassieke rituelen die in deze heilige ruimte worden uitgevoerd zo  toegankelijk mogelijk te maken voor degene die toevallig binnenkomt.
Openheid richting cultuur is tenslotte een belangrijke component van de zo verstane heiligheid. Denk daarbij niet alleen aan kunstexposities en uitvoeringen, maar ook aan het maatschappelijk debat. De kerkzaal is een podium voor het publiek debat “waar het visioen van naastenliefde en
solidariteit wordt geconfronteerd met buurt- en wereldpolitiek” (
Huub Oosterhuis).
(zie het hoofdstuk ‘heilige ruimte’ in de notitie van de eerste bouwcommissie in 2011 - www.pgenschede.nl/centralevierplaatspge).

Samen  ‘open heiligheid’ invullen
Op basis van bovenstaande gedachten is de keuze voor de architect gemaakt. En op basis van deze gedachten heeft architect Leo Wevers zijn algemene ontwerp gemaakt. Nu gaat het er – naast overigens andere deeltrajecten - om deze hoofdlijn concreet samen richting de concrete liturgie in te gaan vullen. Als Pastoresteam willen we u uitnodigen om mee te denken. Om er wat systeem in aan te brengen splitsen we dit meedenken allereerst in drie delen op:

1. Associatieve verkenning – wat roept bovenstaande beschrijving van het begrip ‘open heiligheid’ bij u aan beelden en gevoelens op.
‘Open Heiligheid’ staat voor een bepaalde sfeer en uitstraling. We willen u vragen uw beelden hierbij onder woorden te brengen. Wat zijn woorden, beelden, klanken, kleuren die bij u boven komen die de sfeer van een open-heilige ruimte kunnen beschrijven? Laat uw fantasie eens de vrije loop. Beter nog: ga er tijdens de koffie eens het gesprek met anderen over aan.
Als Pastoresteam zullen deze associaties gebruiken om op zoek te gaan naar hoofdlijnen in ons denken over liturgische invulling van de ruimte.

2. Voorbeelden
Kent u voorbeelden van kerkgebouwen die volgens u zo’n open-heilige uitstraling hebben. Dan stellen we het bijzonder op prijs wanneer u dit aan ons doorgeeft. Dat kan dan mogelijk leiden tot één of meer boeiende excursies. In die excursies kunnen we indrukken op doen. Maar zullen we vast ook allerhande praktische tips ontvangen die zullen bijdragen aan een soepel en vruchtbaar proces van liturgische inrichting.

3. Tips voor details
In de liturgische inrichting gaat het om grote lijnen én om kleine details. Ze hangen samen. Als Pastoresteam zijn we zeer geïnteresseerd in allerlei suggesties voor en gedachten over álle onderdelen die een rol kunnen spelen in de liturgische inrichting. Mogelijk heeft u suggesties richting avondmaal en doop. Maar denk ook aan de wijze waarop we in het kerkgebouw de overledenen kunnen gedenken.  Iemand kwam met de suggestie om m.b.v. een neerwaarts-gerichte beamer stoelopstellingen op de vloer te kunnen projecteren. Denk nuchter, denk creatief, denk breed! Samen dragen we heel veel van dit soort concrete ervaring en creativiteit bij ons. Het Pastoresteam verzamelt en bundelt het met liefde. Alles draagt bij.

Om u wéér een vergadering te besparen doen we de aftrap van dit proces schriftelijk. Maar daarom niet minder serieus! Uw reactie kunt u via mail of brief aan ons kwijt, via de bekende adressen. Natuurlijk zijn wij ook aanspreekbaar. En waar het zinvol is zullen wij gaandeweg van harte de mondelinge dialoog zoeken.
Vooreerst zien wij met genoegen uw eerste reacties tegemoet!
Vriendelijk groetend, uw Pastoresteam

terug
 
 
 

Inloggen


 

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.