PKN
  » Kerkdiensten » Zondagmorgenviering » Kinderdienst Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Mirjam en Micha in boekvorm Mirjam en Micha in boekvorm
In 2006 begonnen Margreet van der Vliet (Enschede) en ds. Evert Jan Veldman (toen Enschede, nu Groningen) kinderverhalen te schrijven om tijdens de kerkdienst te vertellen. Hoofdpersonen in de verhalen zijn Mirjam en Micha. De verhalen worden tegenwoordig in meerdere kerken verteld op zondag - in Enschede e.o. en in Groningen en het Ommeland.
De verhalen verdienen een groter publiek. Wat zou het mooi zijn als veel meer kerken er gebruik van zouden kunnen maken dan nu al het geval is. De verhalen zijn ook geschikt om thuis te vertellen.
Binnenkort is het zover! Eind november verschijnt er een boekje met de tien mooiste verhalen uit de afgelopen tien jaar. De verhalen zullen worden aangevuld met illustraties van Jantine Zuur, in kleurige ‘druksels’ in de geest van de Groningse kunstenaar H.N. Werkman (1882-1945). De kunstwerkjes van Jantine laten ruimte aan ieders eigen verbeelding.
Om u alvast enthousiast te maken twee ‘druksels’ die Jantine onlangs maakte.

 
 
Mirjam en Micha in de kerkzaal Mirjam en Micha in de kerkzaal
Na het zondaggebed is het "tijd voor de kinderen". Elke zondag beleven Mirjam en Micha een nieuw avontuur, waarin op verrassende wijze een voorschot wordt genomen op het Bijbelverhaal van de zondag. 
We zingen samen, groot en klein, het lied van Mirjam en Micha. En daarna zetten de kinderen de viering op eigen wijze voort in hun eigen ruimtes. 


 
(Mirjam en Micha - met het lied al in beeld - tijdens de openingsienst)
lees meer »
 
kinderdienst kinderdienst
Kinderdienst
Tijdens iedere zondagmorgenviering in de Ontmoetingskerk is er "tijd voor de kinderen". Met de predikant en kerkenraad komt ook het kind van de zondag binnen. Dit kind draagt de koffer met daarin een symbool en het verhaal van de zondag. Na het gebed van de zondag komen alle kinderen naar het podium om een verhaal van Mirjam en Micha te horen. Samen met de gemeente wordt het lied van Mirjam en Micha gezongen, waarna de kinderen met drie brandende kaarsen naar hun eigen ruimte gaan.
Vlak voor het einde van de eredienst voegen de kinderen zich, samen met de jongeren van de jeugdkerk en de kleinsten van de kinderoppas weer bij de gemeente om samen het slotlied te zingen en de zegen te ontvangen.
 
Bij de kinderdienst in de Ontmoetingskerk wordt gewerkt in drie leeftijdsgroepen. De jongsten (groep 1, 2, 3) en de middelsten (groep 4, 5, 6) werken met materiaal van Kind op Zondag. De oudsten (groep 7 & 8) werken met de methode JOP Basics.
 
Invullling
De opzet van de kinderdienstbijeenkomsten is zoveel mogelijk van eenzelfde opzet. De kinderen komen onregelmatig naar de kerk, en zo blijft herkenbaarheid en veiligheid gewaarborgd.
In de verschillende ruimten staan twee blokken van tafels; een zogenaamde viertafel en een knutseltafel. Zo kunnen we steeds met z'n allen óm de tafel zitten.
Op de viertafel liggen het kleed, waxinelichtjes, een aansteker en het spaarpotje.
De knutselspullen staan op het andere tafelblok.
 
Bij de jongsten worden kaartjes met pictogrammen gebruikt. Vanuit de kerk nemen zij de koffer met het verhaal en symbool en een kaars mee.
Bij de middelsten staat naast de kaars, die vanuit de eredienst wordt meegenomen, ook de avondmaalbeker en avondmaalsbord op de viertafel.
Bij de oudsten staat op de viertafel de brandende kaars, avondsmaalsbord en -beker en wordt de kleur van de zondag en de 'witte steen'  benoemd.
 
Elk van de leiding geeft z'n eigen invulling aan de kinderdienstbijeenkomst. In elk geval komt iedere zondag het verhaal van Mirjam en Micha terug en wordt samen met de kinderen gebeden, waarbij de kinderen 'onderwerpen' kunnen aandragen.
 
LINK:

De Koffer
Terug
 

Mirjam en Micha
zijn twee kinderen als jij en ik die met Jezus gesprekken voeren, samen lief en leed delen en soms met Jezus, opa Bram, tante Hanna allerlei avonturen beleven. Ieder week sluit het verhaal van Mirjam en Micha aan bij de lezingen van de eredienst.
 
 
 
 

Het kleed
Collage kleur bij kinderdienst.jpg

In 2015 - 2016 heeft Miranda Smit (www.kunstvanherinnering.nl) samen met de kinderen kleur gegeven aan de ruimtes van de kinderdienst.
Collage jongsten.jpg
Het ontwerp voor de jongsten is een combinatie van het lammetje dat bij de oppas is te zien, de boom en de glas in lood ramen in de kerk. De kinderen hebben dit glas in lood zelf ingekleurd.
 
Op het ontwerp van de middelsten staat ook de boom van het kleed met de kinderen die daar omheen staan. De regenboog heeft een prachtige uitstraling omdat de kinderen deze met gekleurde stukjes papier hebben ingeplakt. In hun enthousiasme zijn de kleuren van de regenboog omgekeerd. Maar dat doet gelukkig niets af aan het kleurrijke uiterlijk van het schilderij.
Het schilderij is helemaal af door de beschildering van de andere vlakken. Het glas in lood effect uit de kerk is hier minimaal toegepast.
Aan de ruimte van de oudsten wordt op een andere manier  kleur gegeven.
 
Collage kleed.jpg
Dit kleed ligt tijdens de kinderdienst bij alle groepen op de tafel.
 
Het uitgangspunt voor de kleden is een ontwerp waarbij kinderen centraal staan. Zij dansen/spelen bij een boom waar de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar in staan.
Rondom de bol van de boom staan de verschillende periodes tijdens het kerkelijk jaar vermeld.
De lampen aan de muur van de kerkzaal branden in de kleur van de liturgische periode waar wij ons op dat moment in bevinden. Vaak weten de kinderen te vertellen welke kleur de stola van de dominee die ochtend droeg. Zo werken we in de kinderdienst aan een stukje bewustwording van de details uit de kerk.
Kinderen en kleur. Ze horen bij elkaar. Als leiding van de kinderdienst proberen wij elke week op onze eigen wijze een beetje kleur mee te geven aan de kinderen van de kinderdienst.
 
Terug
 
 

Het spaarpotje
Tijdens de kindernevendienst wordt er, net als in de kerkzaal ook een collecte gehouden. De kinderen hebben zelf bedacht wat het spaardoel moest zijn. Daarbij is er door kinderen eerst gebrainstormd en zijn de beste ideeën op een rij gezet. Deze ideeën zijn vervolgens in een stemming aan alle kinderen voorgelegd waarbij bleek dat de kinderen willen sparen voor een goed doel dat zich bezig houdt met uitstervende dieren. WNF Rangers, een onderdeel van het wereldnatuurfonds dat zich specifiek richt op kinderen. In het seizoen 2016-2017 sparen we hiervoor! Doe je mee?
 
Terug
 
 
Bidden met kinderen Bidden met kinderen
Het eerste gedeelte van de kerkdienst vieren jong en oud samen. En dus houden we rekening met elkaar. 
De kinderen doen gewoon mee, in de stilte, in het zingen, in het luisteren.
En omgekeerd proberen we de woorden die we samen spreken zo veel mogelijk aan te passen aan hun taal. 

Soms gaat een kind mee voor in het drempelgebed: 


Bemoediging en drempelgebed
v.         Onze Hulp is in de Naam van de Heer
a.         die hemel en aarde gemaakt heeft
v.         U zelf hebt ons geroepen, God
            naar uw kerk, van alle eeuwen
            naar uw gemeente, wereldwijd,
            naar elkaar, hier, nu.
k.         Wilt U bij ons zijn?
           Spreekt U ons aan met milde woorden?
           Raakt U ons aan met zachte hand?
a.         Spreek in ons oor, de woorden van uw verbond;
            Leg op ons hoofd, het teken van Uw liefde;
            breng ons bijeen aan de tafel van uw gemeenschap;
            en leer ons leven, uw toekomst tegemoet.
            Amen


 
 
Zingen met Mirjam en Micha Zingen met Mirjam en Micha
Zingen met Mirjam en Micha
Onze vaste vorm waarin we tijd en aandacht aan de kinderen schenken, Mirjam en Micha, werkt. Het is herkenbaar, plezierig voor jong én oud, vertrouwd.

Zo ook het lied dat daarbij hoort. Maar langzaamaan werden er ook andere geluiden gehoord. Moeten we niet een keer wat anders doen? Zo wekelijks hetzelfde gaat vervelen. – wat geen afbreuk doet aan de vertouwdheid met de melodie... maar wel het plezier ervan.
       Beluister hier de Groene Melodie 

Het idee ontstond om nieuwe melodieën te schrijven. Maar uitdrukkelijk niet de 'normale' melodie af te schrijven. Hoe zouden we dat vorm geven? Het antwoord kwam even gauw als de vraagstelling: een passende melodie bij verschillende tijden in het jaar. En wel naast de groene melodie (door het jaar) een paarse melodie (Advent en Veertigdagentijd) en een witte melodie (Kersttijd en Pasen t/m Pinksteren), de benaming passend bij de liturgische kleur van de periode.

De paarse melodie werd er een in een mineur toonsoort, passend bij een tijd van bezinning als Advent en Veertigdagentijd, maar staat bepaald niet stil. Er is veel ritmische beweging en enkele grote sprongen, en het tempo is niet al te rustig. Het past bij een actief geloof. Advent en Veertigdagentijd zijn geen kwestie van stilzitten. We gaan in een richting, zij het die van geboorte of verrijzenis. Een zoeken naar nieuwe wegen, een opgang naar wat komen mag, telkens opnieuw.
       Beluister hier de Paarse Melodie

En dan is het Kerst, of Pasen... en dan mag het ook echt feest zijn. De hoogtijdmelodie laat weinig ruimte voor twijfel: het begint al met drie stijgende sprongen en een zingen op hoge toon, voor bij “voor ons allemaal”. De regel 'God houdt niet op bij de mensen te zijn' wisselt van toonsoort en mag rustiger worden gezongen, om uit te drukken dat dit gegeven ons telkens opnieuw tot verwondering beweegt. En tenslotte is er ruimte voor inzetten na elkaar: “Ga je mee? (Ga je mee?)” en voor een meerstemmig slot, dat de kerkruimte mag vullen met harmonie.
       En beluister hier de Witte Melodie

 
… wat een borstklopperij, van de maker van deze melodieën, zult u misschien denken. En ja, u hebt gelijk. Ik heb de dubieuze eer hier mijn eigen werk te etaleren. Maar er zijn namelijk ook vele pogingen de prullenbak ingegaan: te droevig, te vlak, te moeilijk... en vooral: niet passend bij de liturgische periodes. Er past nederigheid tegenover dit soort scheppingswerk. Ik hoop dat deze melodieën hun doel bereiken, en ooit net zo vertrouwd zullen worden als de eerste. Zo hebben we herkenbaarheid én afwisseling, in balans.
 
Mathijs Kraan


 
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 17-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé voor 21- tot 40-jarigen
datum en tijdstip 17-01-2020 om 17:30
meer details

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.