PKN
  » Ontmoetingskerk » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk » (Archief) Werkgroep Vernieuwbouwing 
Protestantse Gemeente Enschede
Bouwvergunning aangevraagd Bouwvergunning aangevraagd
Na een intensieve periode van veel overleg en nauwkeurige verdere uitwerking van de bouwplannen is onlangs officieel de vergunning voor de vernieuwbouwing van de Vredeskerk aangevraagd. Ter gelegenheid van deze aanvraag ging de webredactie van pgenschede.nl langs bij de bouwcommissie voor een gesprek. 

Interview met de (derde) bouwcommissie

“… blij te kunnen melden dat de aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend”

Gebeurt er eigenlijk nog wel wat?
Naar buiten toe is het misschien allemaal wat stil. Maar achter de schermen wordt juist enorm hard gewerkt. We spreken van ‘de bouwcommissie’ maar in feite zijn er binnen die commissie zelfs drie groepen aan het werk. Eén groep van zéér technisch en bouwkundig onderlegde mensen uit onze gemeente begeleidt het hele proces met vooral oog voor de vele bouwkundige en technische details van de vernieuwbouwing. Daarnaast is er een groep bezig met de meer grote lijnen. En er is een groep die, vanuit de kerkrentmeesters, met name naar de financiële kant van de zaak kijkt. En al die grote en kleine vragen worden natuurlijk besproken met de architect en de aannemer. We vergaderen elke tweede zaterdag. En zo komen we gestaag door zowel de grote als door de talloze kleine beslissingen heen.

Wat is het belangrijkste resultaat van al jullie werk tot nu toe?
We zijn blij te kunnen melden dat de aanvraag voor de bouwvergunning nu definitief de deur uit is. Om zo ver te komen moet je je plannen goed op papier hebben staan. En natuurlijk hebben we alvorens de vergunning in te dienen ook het nodige aan vooroverleg gepleegd om de plannen zo goed mogelijk op alle geldende voorwaarden en regelingen af te stemmen: wat mag niet, wat mag wel, wat moet? De verbouwing zal bijvoorbeeld helemaal gaan voldoen aan het ‘Bouwbesluit 2012’, waarin landelijke eisen zijn vastgelegd over veiligheid, (rolstoel)toegankelijkheid en dergelijke. Het gebouw wordt dus echt ‘bij de tijd’.

Heeft dit alles gevolgen gehad voor de plannen?
Het belangrijkste gevolg is misschien wel dat het oorspronkelijke plan om aan de singelzijde van de kerkzaal twee glazen deuren te plaatsen niet door gaat. Die deuren hadden te maken met de wens van de (kerkelijke) gemeente om vooral openheid uit te stralen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een deel van diezelfde kerkelijke gemeente precies die deuren nu juist níet zag zitten. Die groep vond de mensen van de Enschedese monumentencommissie aan hun zijde. Toen hebben we de deuren maar uit de plannen verwijderd.

Onder de toren zal het gebouw wél nieuwe openheid uit gaan stralen. Waar nu de hoofdingang is komt dan de stilteruimte, met aan twee kanten glazen wanden en deuren. Overdag kunnen de oude houten deuren dus open blijven. Overigens blijft het ook mogelijk om de stilteruimte als in/uitgang te gebruiken. Bijvoorbeeld bij trouw- en rouw-vieringen zal dit heel stijlvol zijn.
Heel open wordt ook de achterkant. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een zeer transparante gevel. Bovendien komen daar meerdere ingangen, waarvan één met een lange hellingbaan met een hellingspercentage van slechts  5%. Welkom! – zo zal dit alles uitstralen.

Gaandeweg zijn we natuurlijk ook allerlei details tegengekomen waar we in de eerste plannen helemaal niet aan hadden gedacht. Zo moet en zal er natuurlijk echt wat worden gedaan aan het plexiglas dat nu de ramen van de nevenruimtes ‘siert’.

Mag de gemeente weer eens meekijken?
Als bouwcommissie zijn we alleen maar enthousiaster geworden. En we komen dus heel graag vertellen. Het plan is om dat in de twee huidige kerken te doen tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst, een keer voor en een keer na de zomer. Maar we willen ook luisteren. Vooral naar de ‘werkers’ in de kerk. Daarom zullen we op 3, 5 en 8 maart a.s. de toekomstige gebruikersgroepen uitnodigen om samen vanuit hun expertise nog een keer goed naar de plannen te kijken en mee te denken over de inrichting en het gebruik: Kan je hier op zondag goed op de kleinsten passen? Zie je het zitten om hier catechese te geven? Hoe ga je oefenen als cantorij? Denk je dat je zo handig kunt kosteren? Enz. Enz.

We hebben ons ook voorgenomen om tijdens de bouw  zeker een keer – en als het kan vaker - een Kijkdag te organiseren, waarop iedereen kan langs komen om de vorderingen te bekijken. Bovendien hebben we twee mensen bereid gevonden om regelmatig foto’s van de bouw te maken. Op de website van de PGE, via Facebook en natuurlijk via beamers in de kerkzaal zal iedereen dus van dag tot dag en van week tot week mee kunnen leven.

Wanneer begint de bouw… en wanneer is het klaar?
We zitten nog steeds op schema. Dat betekent dat een opening in de eerste helft van 2015 nog steeds een realistisch streven is. Maar bij zo’n groot project loop je natuurlijk altijd risico’s, die zo maar kunnen leiden tot een vertraging van een aantal maanden. Maar aan óns zal het niet liggen!


 


 
terug
 
 
 

Inloggen


 

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 31-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Meditatief wandelen in januari
datum en tijdstip 31-01-2020 om 14:00
meer details

Doopdienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10:00
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.