PKN
  » Ontmoetingskerk » ANBI 
Protestantse Gemeente Enschede
ANBI-gegevens van de Stichting Schip Grote kerk ANBI-gegevens van de Stichting Schip Grote kerk

ANBI gegevens Stichting Schip Grote Kerk

RSIN nummer
007739370

Contactgegevens:
 zie onder Vriend worden

Beleidsplan Stichting Schip Grote Kerk.
In dit beleidsplan worden de doelstelling, de daaraan gekoppelde activiteiten en de praktische invulling daarvan van de Stichting Schip Grote Kerk (SSGK) beschreven. Dit beleid is vastgesteld door het bestuur van de SSGK in zijn vergadering van 22 november 2017.
Doelstelling SSGK
De SSGK is opgericht op 12 november 1985 met als doel:

 1. Het op een aan de aard van het gebouw aangepaste wijze zinvol exploiteren en doen invullen van de ruimte in het schip van de Grote Kerk te Enschede
 2. Het bevorderen van de belangstelling voor deze kerk
 3. Het bevorderen van de instandhouding daarvan.
 
Uitgangspunt hierbij is dat de toenmalige Hervormde Gemeente Enschede, thans de Protestantse Gemeente Enschede, juridisch eigenaresse blijft van het Schip Grote Kerk en de SSGK het economisch beheer/eigendom krijgt.
 
Invulling doelstelling
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 1. Het beheren van de ruimte van de kerk
 2. Het ter bezichtiging stellen van de kerk
 3. Het bevorderen van het gebruik van de kerk in overeenstemming met zijn aard
 4. Inzetten van ander middelen die tot bevordering van de doelstelling kunnen leiden
 
 1. Opbrengsten van de exploitatie
 2. Subsidies, donaties, andere bijdragen , schenkingen, erfstellingen en legaten
 3. Andere baten.
 
Beleidspunten
Om de doelstellingen van de SSGK vorm te geven  zijn inmiddels de volgende aktiviteiten ontwikkeld:
Ad doelstelling 1 exploitatie en doen invullen van de ruimte van het Schip
In 2002 is een 4-partijen overeenkomst afgesloten tussen de Nederlands Hervormde Gemeente Enschede (thans PGE), de Twentse Schouwburg N.V., thans Wilmink Theater te Enschede, de gemeente Enschede en de SSGK. In deze overeenkomst is afgesproken dat het Wilminktheater de invulling resp. programmering van de ruimte van het Schip op zich neemt en hiertoe een jaarlijkse financiële bijdrage aan de SSGK overmaakt t.b.v. het groot onderhoud van het Schip.
Ad doelstelling 2 bevorderen van belangstelling voor deze kerk
De kerk wordt in de zomerperiode op zaterdagmiddag opengesteld voor bezoekers/geïnteresseerden. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur SSGK zijn een aantal ‘gidsen’ actief die deze bezoekers ontvangen en toelichting geven op geschiedenis en interieur van het Schip. Daarnaast worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur SSGK publicatie uitgegeven zoals het boek ‘De Huiskamer van Enschede’ en een informatieboekje over het interieur van het Schip. Voor de “Vrienden vn het Schip Groye Kerk’ organiseert SSGK jaarlijks een reductiebon voor voorstellingen uit het programma van het Wilminktheater, bij voorkeur in het Schip.
Ad doelstelling 3 bevorderen van instandhouding van het Schip
SSGK laat periodiek een groot onderhoudsprogramma opstellen voor een periode van 6 jaar. Op basis van dit programma wordt groot onderhoud aan het exterieur, het interieur en het orgel van het Schip uitgevoerd. Dit wordt gefinancierd uit de bijdrage van het Wilminktheater voor gebruik van het Schip en uit de BRIM-subsidie.
 
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: M.W. Florijn; Prins Bernhardpark 22b te Enschede
Secretaris: S.B de Boer; Potgieterstraat 1 te Enschede
Penningmeester: J.J.M. Pastoor; Blekerstraat 210 te Enschede
Fondsenwerving: C. Anker; Heerschapshorst 3 te Enschede
Gidsen/promotie: B.H. Schurink Lammerstweg 26 te Enschede
De bestuurders zijn allen vrijwilliger en ontvangen gen vacatie geld of beloning anderszins
 
 
Verslag aktiviteiten in 2017
 • Onderhoudswerkzaamheden conform meerjarig onderhoudsplan 2015-2020
 • Vervanging verwarmingsketels en aanpassingen keuken en Gerfkamer in samenwerking met Wilminktheater
 • Opstellen Schip en verzorgen rondleidingen op zaterdagochtenden zomerperiode door gidsen van het Schip Grote Kerk
 • Vriendenaktie 2017 met kortingsbon aantal theatervoorstellingen en presentje.
 • Vergaderingen op 17 april 2017 en 22 november 2017

terug
 
 
 

Inloggen


 

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 17-07-2018 om 10:00
meer details

Noabermaaltijd
datum en tijdstip 18-07-2018 om 17.45u
meer details

In Babel... Daniël in de zomer
datum en tijdstip 22-07-2018 om 10:00
Deze zomer lezen we in de Ontmoetingskerk het boek Daniël. En daarmee verblijven we zeven weken lang in Babel! Babel functioneert in de bijbelse verhalen als het land waar men niet meer weet wat goed is. Waar alle sporen van het bijbelse visioen van hoop op een andere, menselijker wereld zijn uitgewist. Babel is het land waar men de schouders ophaalt als de rechtstaat wordt bedreigd. Het is het land waar mensen zijn gaan wennen aan onrecht.
Dit Babel denkt de jonge Daniël van alles te kunnen beroven, zelfs van zijn naam. Maar één ding kan Babel hem niet ontnemen en dat is het bevrijdende visioen van de tora waar hij mee leeft. Dat visioen zit in zijn hart en houdt hem scherp.
Vakantielectuur, welke ons heerlijk doet dromen van verre streken? Nou nee. Het verhaal van Daniël komt actueel dichtbij. Het wil ons wakker maken voor wat er deze dagen gebeurt. Als verhaal van protest en troost.
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad krant

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.