PKN
  » Ontmoetingskerk » Wie zijn wij 
Protestantse Gemeente Enschede
Wie zijn wij? Wie zijn wij?

Gemeente
De Ontmoetingskerk is een protestantse gemeente waar we met elkaar zoeken naar de verbinding met Vader, Zoon en Heilige Geest; met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Het hart van deze zoektocht is de zondagse viering waar we met elkaar vrijmoedig de Bijbelverhalen lezen. Waarbij we alle vragen toe durven laten, om juist dan steeds weer op nieuwe wijze de actualiteit van het oude woord te mogen ontdekken. Daarbij is de ontmoeting en het gesprek belangrijker dan een pasklaar antwoord op onze vragen. Vanuit dit hart leren we op allerlei plaatsen en ín allerlei activiteiten in leven en samenleven God te ervaren, te herkennen en zijn roep te verstaan.
Zowel de gemeente, als daarbinnen het pastoresteam, kenmerken zich door verscheidenheid in samenhang. We koesteren de diversiteit en zoeken verbondenheid door open het gesprek, over God en ons leven aan te gaan, en juist zo is er ruimte om jezelf te zijn.

Kerkgebouw
Onze vierplek is de Ontmoetingskerk; een gemeentelijk monument uit 1954 en in 2015 vernieuwbouwd: als oude schoonheid, gelijk onze gemeente, helemaal bewaard door er iets nieuws, want wat goed is moet je niet weg doen.
Het door ons ontwikkelde concept van 'Open Heiligheid'  
was het uitgangspunt van het nieuwe ontwerp: een leeg podium en witte muren scheppen samen ruimte. Ruimte voor het geheim van mensen, en van God, voor verschillende vormen van heiligheid. Hier kan van alles gebeuren. Hier ligt niets op voorhand vast en het wit kleurt mee met wat in de ruimte gebeurt.
Tegen de oude buitenmuur van deze kerkzaal, verbonden door glazen deuren, is een nieuwe ontmoetingsruimte gecreëerd. Met een volledig glazen pui die onze gastvrijheid en openheid naar de wereld symboliseert en met een grote keuken in het hart.
In dit alles beleven wij, dankbaar én blij, het wonder van de ontmoeting: met elkaar, met de stad, met God.

Activiteiten
Het zoeken naar de verbinding met God, met elkaar en met de wereld vertaalt zich op zondag en door de week in ontmoetingen, bijeenkomsten en activiteiten waarin deze verbinding daadwerkelijk kan ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn: kerk-op-schootdiensten, kinderdiensten voor drie verschillende leeftijdsgroepen, jeugdkerk en catechese, Taizédiensten en Credodiensten. Een open kerk op alle werkdagen tussen 10 en 16 uur, Noabermaaltijden, een netwerkcafé voor jongeren. Liturgisch bloemschikken, een uitvaartgroep, “Broodje Bezinning”, meditatieve wandelingen, een tuinploeg die met hart en ziel de tuin verzorgt, en nog veel meer!

 

 
Open Heiligheid Open Heiligheid

Onderweg naar ons gezamenlijk vernieuwbouwde kerkgebouw, de Ontmoetingskerk, formuleerden wij het concept 'Open Heiligheid'. Dit concept was niet alleen richtinggevend in het ontwerp van het gebouw, het beschrijft ook het leven van de gemeente in dat gebouw.

Open Heiligheid
"De heilige ruimte is tegelijk uitdrukkelijk open en uitnodigend voor een ‘veelheid van vormen’. Religieuze tradities als prediking, doop en avondmaal, zijn een deel van wat in dit model onder heiligheid wordt verstaan. De heilige ruimte wil dienstbaar zijn aan een meer algemene behoefte aan heiligheid die meer en meer merkbaar wordt in onze hedendaagse samenleving. Denk aan de heiligheid van de Stille Mars of aan de heiligheid van gedenkplekken die spontaan ontstaan na grote of kleine drama’s. Denk aan de stilteruimte aan de buitenzijde van het Huis van Verhalen, waar een bonte mix uit de samenleving gebruik van maakt. De heilige ruimte wil binnen deze denkwijze niet alleen gebruikt worden door de vaste gemeente, ook door toevallig samengekomen groepen, die voor dát moment heilige ruimte zoeken die dienstbaar is aan hun eigen ritueel.
Een op deze wijze open heilige ruimte stimuleert ook de vaste bewoners om zelf open te gaan, en actief naar buiten te treden. Én om omgekeerd de klassieke rituelen die in deze heilige ruimte worden uitgevoerd zo toegankelijk mogelijk te maken voor degene die toevallig binnenkomt.
Openheid richting cultuur is tenslotte een belangrijke component van de zo verstane heiligheid. Denk daarbij niet alleen aan kunstexposities en uitvoeringen, maar ook aan het maatschappelijk debat. De kerkzaal is een podium voor het publiek debat “waar het visioen van naastenliefde en solidariteit wordt geconfronteerd met buurt- en wereldpolitiek” (Huub Oosterhuis).


Klik 'Lees Meer' om te lezen hoe we 'Open Heiligheid' zien naast 'Gesloten Heiligheid' en 'Multifunctionaliteit'

In het Jaarboek voor liturgie-onderzoek, Vol. 32 (2016), een artikel van Paul Post waarin de term 'Open Heiligheid' nader wordt onderzocht. 

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Oecumenische viering: Meer dan gewoon
datum en tijdstip 19-01-2020 om 10:00
meer details

Zing-In: waardeer het, repareer het
datum en tijdstip 19-01-2020 om 19:00
meer details

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.