PKN
  » Organisatie » Kerkenraad Ontmoetingskerk » (Archief) Investeren in de Stadskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Verdere plannen Verdere plannen
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad konden de kerkrentmeesters meedelen dat we het nog benodigde bedrag van € 250.000,- binnen hadden. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij (nogmaals) hartelijk danken. Het was hartverwarmend te zien hoeveel acties in het afgelopen jaar plaatsvonden. De financiële steun die van zoveel gemeenteleden binnenkwam en ook de financiële steun die van instellingen werd verkregen.

Nadat het besluit tot verbouwing van de Vredeskerk genomen was kwam van een gemeentelid een gift van € 2.000,- binnen. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Ook berichtte De Fondation Jordaan-Van Heek de verbouwing met een bedrag van €1.500,- te willen steunen. Een bijzondere gift omdat de naamgeefster van deze stichting de bouw van de Vredeskerk indertijd ook met een royale gift steunde. Ook voor deze gift zijn wij zeer erkentelijk.

Zijn nieuwe giften voor de verbouwing van de Vredeskerk mogelijk?
Van verschillende kanten kregen wij de vraag of nog voor de verbouwing van de Vredeskerk geld gegeven kan worden ook al is het benodigde geld binnen. Giften zijn nog steeds van harte welkom omdat de bouwcommissie verschillende wensen bij de verbouwing niet heeft kunnen honoreren, maar als er nog meer geld mocht binnenkomen weet de bouwcommissie daarvoor ongetwijfeld een goede bestemming te vinden bij de verbouwing van de Vredeskerk. Wij geven daarom nogmaals het bankrekeningnummer: NL76ABNA059.22.26.387 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede.

Herbestemming DETA kerk, Opstandingskerk, Apostel ­Thomas­kerk­
Van de rijksoverheid hebben we subsidie gekregen om plannen te maken voor een nieuwe bestemming van deze drie kerken. Nu het besluit tot verbouwing van de Vredeskerk genomen is, is duidelijk dat we moeten proberen die plannen nu concreet te maken om te voorkomen dat deze kerken straks geheel of gedeeltelijk leeg staan.

Tijdelijk gebruik zalen van de DETA kerk
De zalen van de DETA kerk hebben wij in bruikleen gegeven aan Evangelie Gemeente De Deur. Dat heeft het voordeel dat de zalen worden gebruikt en de kosten daarvan niet meer ten laste van onze gemeente komen. De kerkzaal valt buiten de afspraken die met Evangelie Gemeente De Deur gemaakt zijn. De kerkzaal kan dus door onze gemeente in voorkomende gevallen nog gebruikt worden.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 25-10-2019 om 13:15 uur
meer details

“Komt een man bij een tempel…”
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00 uur
Komende zomer gaan 10 jongeren van de Protestantse Gemeente Enschede twee weken naar een kinderdagopvang in Vayk, Armenië. Ze organiseren een spelweek voor de kinderen daar en ze bouwen een speeltuin op het terrein van het opvangcentrum.
Hun motivatie om geld voor deze reis bij elkaar te sparen, de inzet, betrokkenheid en bijdrage van de gemeente daarbij, het enthousiasme om twee weken van je vakantie in te leveren voor een onbekende ander. Dat is één ingrediënt van de dienst.

Een tweede ingrediënt is de gelijkenis van twee mannen die naar de tempel komen om te bidden (Lukas 18: 9 - 14). De één is een rechtvaardig mens, heeft veel van God ontvangen en richt zijn leven in naar Gods wil; zijn gebed is vol dankbaarheid. De ander lijkt zelfzuchtiger keuzes gemaakt te hebben in zijn leven, althans, dat verraadt zijn beroep ons. Veel weten we niet van hem. Dan alleen zijn korte gebed: “God, wees mij zondaar genadig”.
Wat is de boodschap van deze twee biddende mannen voor onze kinderen, voor onszelf? Wat vertelt de gelijkenis over motivatie, betrokkenheid en enthousiasme?

Een derde ingrediënt is de cantorij, die deze zondag onder andere een eigen vertaling van Mathijs Kraan van Psalm 27 zal zingen. Zowel de tekst als de muziek is vernieuwend!


Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.

Kwam een meute mensen op me af,
Slagers, slachters, rovers, moordenaars,
Zij zouden vallen, ik zou leven.
Al voerden alle legers oorlog tegen mij,
Ik was veilig.
Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.
Een ding is er dat ik je wil vragen:
Hoed mij, berg mij, neem mij in je huis,
Laat mij schuilen, al was het op je drempel.
Als ik verlaten ben, verloren, wijs de weg
Die leidt naar jou.
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.