PKN
  » Gedane Zaken » Archief Stadsgedachten-Stadsgedichten 
Protestantse Gemeente Enschede
Stadsgedachten rondom kerst Stadsgedachten rondom kerst

PLAATSGEVONDEN
Stadsgedachten rondom kerst in Enschede

Een virtuele wandeling door Enschede, aan de hand van verdichtingen van de verhalen van een aantal bewoners van onze stad, vertel in de kerstnachtdienst van 2007. 

 

PLAATS GEVONDEN

Voor mij was er geen plaats
zeiden ze
toen ik geboren werd
“Geen plaats”
In het Grieks
- de taal van de heersers van die dagen -
ou-topos
ofwel
utopie...

Zie verder onder 'lees meer'.

lees meer »
 
Avondmaalsbekers zijn 400 jaar oud Avondmaalsbekers zijn 400 jaar oud

Avondmaalbekers

Onze gemeente is nog in het bezit van twee van de eerste avondmaalsbekers uit de prille protestantse gemeente van eind 16e eeuw / begin 17e eeuw. In de bekers is de naam van de eerste ‘protestantse’ predikant gegraveerd: Pibo Ovitius, met het jaartal 1598.

De predikanten Jaco Zuurmond en Richard Vissinga

In Kerk & Stad van februari 2014 staat een artikel over de achtergronden van deze bekers, met de oproep of iemand er meer over kan vertellen.

Enkele meer gedetailleerde foto's.

Voorlopig onderzoek aan de hand van de foto’s door Marco Blokhuis van het Catharijneconvent in Utrecht, heeft het volgende resultaat:
Geachte heer Holsbrink,
 
Beantwoording van uw vraag staat al een tijd op mijn programma, maar het antwoord was nog steeds niet afgerond. Ik heb wat onderzoek gedaan naar de voorstelling op de onderzijde van de beker maar heb wat dat betreft geen directe resultaten kunnen boeken. Vandaar de vertraging. Nu u mij er wederom om vraagt stuur ik u wat ik tot dusver weet.
 
Mijn indruk is dat de bekers geschonken zijn als aandenken aan de Reformatie door een ander en niet door Pibo Ovitius. Dat betekent dus in de praktijk enige tijd na 1598. De decoratie van de bekers met bandwerk en bladranken biedt weinig houvast voor een datering. Het bandwerk onder de monding met bladvoluten is een algemeen voorkomende decoratie die vanaf de 16 de tot in de 18 de eeuw voorkomt. De sobere en strakke uitvoering ervan doen mij vermoeden dat de bekers dateren uit het begin van de 17 de eeuw.
 
Vaak bevinden zich tussen de ranken medaillons met personificaties van Geloof, Hoop en  Liefde. Boven de voetrand worden ook vaak vogels gegraveerd. Dat is bij deze bekers dus niet het geval.
 
Mijn eerste gedachte was dat de bekers in de loop van de eerste helft van de zeventiende eeuw door een particulier aan de kerk zijn geschonken en toen voorzien van de tekst rondom het schild. Dit dus als aandenken aan het begin van de Reformatie in Enschedé en waarschijnlijk niet vanwege de verdiensten van Ovitius als predikant. Hij stond er maar een jaar. Het schild met de mannenfiguur met snor met ‘13’ resp. ‘14 LOT’ met huismerk en klavertje drie zou dan verwijzen naar de schenker.  Zilveren bekers kwamen veel voor bij particulieren en werden vaak geschonken aan de kerk omdat de kerk niet mocht achterblijven bij wat bij (rijke) mensen thuis gewoon was.
 
De volledige naam van Pibo Ovitius is P.O van Abbema. Dat leidt ons naar Friesland. Een tegeltableau in de kerk van Aldeboarn (Fr.), geplaatst als aandenken aan Pibo Ovitius, door zijn zoon Wietse, toont op de wapenschilden ook een klavertje drie. Dat zou kunnen betekenen dat de tekst en het schild aan de onderzijde wel uit dezelfde tijd zijn en dat er een verband kan bestaan tussen afbeelding op het schild en Ovitius v. Abbema.
Ik heb nog een vraag uitgezet naar een deskundige in Friesland en hoop daar antwoord op te krijgen. In dat geval zal ik dat aan u doorgeven.
 
Een goede jaarwisseling toegewenst en een gezegend Nieuwjaar.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Marco Blokhuis


Naar aanleiding van uw artikel over de avondmaalsbekers wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen.
De kerkenraad heeft indertijd de avondmaalsbekers in bruikleen gegeven aan de Vereniging Oudheidkamer Twente die al de jaren deze bekers en ook nu nog zorgvuldig beheerd.
Zij staan momenteel in de kluis van de Vereniging Oudheidkamer Twente bij de Tw.Welle.
Dit ter uwer informatie.
Hartelijke groet,
Jan Morsink
Collectiebeheerder

Meer plaatsen op internet:

Wikipedia
Losser
Ovittius’ Metamorphosen
Veel vrouwen
Eerherstel voor Pibe
Een godvergeten charlatan

 
 
Plaatsen van Welbehagen Plaatsen van Welbehagen

Advent 2009 droeg als thema 'Plaatsen van welbehagen'. Enschede kent heel wat 'plaatsen van welbehagen' - in Oost, Zuid, West en Noord...

Lees de gedichten onder 'lees meer'

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 15-11-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

De opstanding....
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10:00
Over ‘hierna’ hebben we allemaal onze eigen beelden, zowel buiten als binnen de kerk. Dat varieert van beelden die vertellen van een ‘persoonlijk voortbestaan ook ná de dood’ tot ‘hierna is er gewoon niets’ en tal van beelden die zich ergens daartussen of daarnaast (vlindertjes, sterretjes) bevinden. Gesprek over onze beelden is – binnen en buiten de kerk – vaak moeilijk. We weten dat het beelden zijn, maar tegelijk zijn we in die beelden toch kwetsbaar. Ze raken aan ons diepste levensvertrouwen. 
Die variëteit in beelden is niet pas iets van onze moderne tijd, zo valt te ontdekken in het Evangelie van deze zondag (Lucas 20, 27-38). Ook in de tijd van Jezus liepen de beelden al ver uiteen. En ook in het Evangelie loopt een gesprek helemaal vast als mensen vergeten dat dergelijke beelden ‘maar’ beelden zijn….
Eens te meer gaat het Evangelie het thema ‘dood en opstanding’ niet uit de weg. Het gaat immers over ons diepste levensvertrouwen. Maar lukt het om door de klassieke beelden heen toch iets van nieuwe taal te vinden? Een kostbare vraag, zeker in het licht van de gedachtenis van onze gestorvenen, volgende week.

 meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.