PKN
  » Kerkdiensten » Zondagmorgenviering 
Protestantse Gemeente Enschede
Paaskaars Paaskaars
Geloof Hoop en Liefde
(Door Miranda Smit)

Dit jaar heb ik de paaskaars samen  met mijn dochter Vera gemaakt. Eerst hebben we paaskaarsen van andere jaren en uit andere kerken bekeken en opgezocht wat de betekenis van de verschillende afbeeldingen is.
Bij het maken van ons ontwerp was het uitgangspunt kleur, verschillende en heldere kleuren. Dit werden uiteindelijk de kleuren van de regenboog. Een mooie betekenis vinden wij dat zoals de regenboog de wereld omspant, zo omspant God de wereld met Zijn eindeloze trouw.
De kleuren van de regenboog zijn in vlakken verdeeld, tussen de vlakken ontstaat dan het kruis, een afbeelding die we heel veel tegen kwamen en die we ook belangrijk vinden voor de paaskaars. Het teken van het kruis is het teken van de volmaakte liefde van God voor ons. 
Hoeveel liefde je voor iemand hebt kun je niet alleen door woorden laten zien. God heeft Zijn Liefde aan ons mensen en kinderen laten zien door het grootst denkbare offer aan ons te geven, zijn eigen Zoon Jezus.
Links bovenaan staat het teken van eindeloosheid. Dit teken sprak Vera erg aan en de betekenis is ook prachtig te verbinden aan de paaskaars. Dit teken is door het brein niet in te beelden, voor veel mensen is dit teken daardoor lastig te bevatten. Naar mijn idee kunnen we dit ook voor ons geloof zo zien. Hoeveel mensen hebben met het verstand geprobeerd Gods eindeloze trouw te beredeneren maar het is niet te bevatten. Geloof het maar.
Links onder staat een duif afgebeeld.  De duif staat voor hoop, liefde, trouw, vrede en vernieuwing. De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als een duif.
De duif op de kaars vliegt naar beneden; De Heilige Geest daalt naar de aarde op ons neer. We kunnen de Heilige Geest ook zien als Gods adem, die mensen leven geeft en mensen in beweging zet. De Heilige Geest is te ervaren in onze gemeente waar ondanks de verschillen toch eenheid is, omdat we een gemeente in Christus zijn. Soms ervaren we de Heilige Geest in andere mensen door het enthousiasme of de wijsheid die ze uitstralen.
Rechts boven staat een vis met water afgebeeld. Qua kleur past deze afbeelding natuurlijk het beste in het blauwe vlak. De vis heet ICHTUS en daarin is de volledige naam van Jezus terug te vinden:
 I Jezus, CH Christus, Th Gods, U Zoon, S Verlosser.
Rechts onder staan de tekenen Alfa en Omega, begin en einde. Tekens die we veel tegen kwamen op de paaskaarsen van weleer. God staat aan het begin en Hij is aan het einde. Deze betekenis blijft ook in deze tijd prachtig om weer te gebruiken op de Paaskaars.
Onderaan wilden we graag het jaartal ook in een gekleurd vlak. Vera vond groen de mooiste kleur hiervoor. Bovendien is het de kleur die we het meeste terug zien tijdens het kerkelijk jaar.
De afbeeldingen en het jaartal zijn allemaal met wit geschilderd. De paaskaars symboliseert het licht van Christus. Het wit, dat staat voor reinheid, licht en feest, sluit hier goed bij aan.
 
Geloof, hoop en liefde, het komt allemaal terug op deze kaars.
God is de alfa en de omega, Zijn aanwezigheid is eindeloos. Niet te beredeneren of te bevatten; Geloof het maar.
De kleuren van de regenboog en de duif als tekenen van hoop. God omspant de wereld met Zijn eindeloze trouw. De Heilige Geest is als Gods adem, die mensen leven geeft en in beweging zet. Elke keer opnieuw. Daar mogen we op blijven hopen.
In het kruis en de vis, ICHTUS, zien we de volmaakte liefde van God voor ons.
Wij wensen u en jou èn deze gemeente een kleurrijk jaar toe waarin we mogen leven vanuit het vertrouwen dat geloof hoop en liefde dichtbij zijn. En dat we daardoor de weg mogen gaan die ons goed doet.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 15-11-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

De opstanding....
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10:00
Over ‘hierna’ hebben we allemaal onze eigen beelden, zowel buiten als binnen de kerk. Dat varieert van beelden die vertellen van een ‘persoonlijk voortbestaan ook ná de dood’ tot ‘hierna is er gewoon niets’ en tal van beelden die zich ergens daartussen of daarnaast (vlindertjes, sterretjes) bevinden. Gesprek over onze beelden is – binnen en buiten de kerk – vaak moeilijk. We weten dat het beelden zijn, maar tegelijk zijn we in die beelden toch kwetsbaar. Ze raken aan ons diepste levensvertrouwen. 
Die variëteit in beelden is niet pas iets van onze moderne tijd, zo valt te ontdekken in het Evangelie van deze zondag (Lucas 20, 27-38). Ook in de tijd van Jezus liepen de beelden al ver uiteen. En ook in het Evangelie loopt een gesprek helemaal vast als mensen vergeten dat dergelijke beelden ‘maar’ beelden zijn….
Eens te meer gaat het Evangelie het thema ‘dood en opstanding’ niet uit de weg. Het gaat immers over ons diepste levensvertrouwen. Maar lukt het om door de klassieke beelden heen toch iets van nieuwe taal te vinden? Een kostbare vraag, zeker in het licht van de gedachtenis van onze gestorvenen, volgende week.

 meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.