PKN
  » Kerkdiensten » Zondagmorgenviering » Liturgie in de Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Een kerkzaal die zich voegt naar de liturgie Een kerkzaal die zich voegt naar de liturgie
Open Heiligheid - een kerkzaal met een verhaal 
(Artikel uit Kerk en Stad - mei 2019)

‘Open Heiligheid’ – dat was in twee woorden samengevat de visie van waaruit we in 2015 de herinrichting van onze kerk en zeker ook onze kerkzaal hebben ontwikkeld. “Hier kan van alles gebeuren, niets ligt hier op voorhand vast”, zo vertelt de flexibele inrichting van de kerkzaal. Zelfs het podium is daarom verplaatsbaar. En het licht kleurt al even flexibel mee met wat in de ruimte gebeurt. En tegelijk gaat die flexibiliteit niet ten koste van de spirituele kracht van de ruimte, zo mogen we sinds de opening zondag aan zondag ervaren. Juist omdat de kerkzaal geen vaste ‘zekerheden’ kent gebeurt hier ééns te meer alles ‘op hoop van zegen’. En precies díe bede, die voel je, al vierend. 

Maar van de geboden flexibiliteit maken we nog maar weinig gebruik. Zeker 51 zondagen per jaar zitten we in dezelfde opstelling. Daar is niets mis mee. Maar laten we op die manier geen mooie kansen liggen? Kansen om de ruimte méé te laten doen in wat er binnen in haar gebeurt. 
Heel bewust is in de voorbije Stille Week daarom zorgvuldig-creatief gekeken naar aanvullende mogelijkheden welke de kerkzaal bood. In voorgaande jaren hadden we al goede ervaringen opgedaan op Goede Vrijdag (2e afbeelding) en Stille Zaterdag (1e afbeelding) met het podium in het midden. Op vrijdagavond stond dan het Kruis en op zaterdagavond de Paaskaars letterlijk centraal. Als gemeente zaten we al vierend rondom het Kruis en de Paaskaars, en dat was zéér indrukwekkend. Vanuit die ervaring is nu ook op Witte Donderdag gezocht naar een passende inrichting van de kerkzaal. Lag het niet voor de hand om juist deze dag de Tafel centraal te stellen?
Van daaruit is vervolgens de kerkzaal verder ingericht. Met de twee avondmaalstafels midden op de lengte-as. En wat lag toen meer voor de hand dan op Paasmorgen deze inrichting te handhaven?

Het podium bleef in het midden – dat we trouwens millimeter-precies hadden bepaald. Het podium bleef bovendien, op de kwetsbare Paaskaars na, bewust leeg. Want zo vertelde het podium eens te meer het verhaal van het Lege Graf…. En rondom dat Lege Graf… vierden wij Pasen!
ds. Jaco Zuurmond


Zullen we het zo laten staan in de Paastijd?

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 25-10-2019 om 13:15 uur
meer details

“Komt een man bij een tempel…”
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00 uur
Komende zomer gaan 10 jongeren van de Protestantse Gemeente Enschede twee weken naar een kinderdagopvang in Vayk, Armenië. Ze organiseren een spelweek voor de kinderen daar en ze bouwen een speeltuin op het terrein van het opvangcentrum.
Hun motivatie om geld voor deze reis bij elkaar te sparen, de inzet, betrokkenheid en bijdrage van de gemeente daarbij, het enthousiasme om twee weken van je vakantie in te leveren voor een onbekende ander. Dat is één ingrediënt van de dienst.

Een tweede ingrediënt is de gelijkenis van twee mannen die naar de tempel komen om te bidden (Lukas 18: 9 - 14). De één is een rechtvaardig mens, heeft veel van God ontvangen en richt zijn leven in naar Gods wil; zijn gebed is vol dankbaarheid. De ander lijkt zelfzuchtiger keuzes gemaakt te hebben in zijn leven, althans, dat verraadt zijn beroep ons. Veel weten we niet van hem. Dan alleen zijn korte gebed: “God, wees mij zondaar genadig”.
Wat is de boodschap van deze twee biddende mannen voor onze kinderen, voor onszelf? Wat vertelt de gelijkenis over motivatie, betrokkenheid en enthousiasme?

Een derde ingrediënt is de cantorij, die deze zondag onder andere een eigen vertaling van Mathijs Kraan van Psalm 27 zal zingen. Zowel de tekst als de muziek is vernieuwend!


Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.

Kwam een meute mensen op me af,
Slagers, slachters, rovers, moordenaars,
Zij zouden vallen, ik zou leven.
Al voerden alle legers oorlog tegen mij,
Ik was veilig.
Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.
Een ding is er dat ik je wil vragen:
Hoed mij, berg mij, neem mij in je huis,
Laat mij schuilen, al was het op je drempel.
Als ik verlaten ben, verloren, wijs de weg
Die leidt naar jou.
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.