PKN
  » Kerkdiensten » Zondagmorgenviering » Liturgie in de Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Job aan het begin van de zomer 2018 Job aan het begin van de zomer 2018
De zondagen na Pinksteren tot het begin van de zomer in de Ontmoetingskerk te Enschede 

Na Pinksteren (eigenlijk na ‘Trinitatis’) lezen we vijf zondagen uit het boek Job. Waarom Job? Om ruimte te maken voor meer ‘pastorale vieringen’, zo lichten de roostermakers hun keuze toe. “Want de Bijbel is niet het bezit van de theologen, maar van de mensen die ermee leven of er misschien helemaal niet mee leven maar die zich er niettemin in herkennen, bijvoorbeeld in Job op de mesthoop die met potscherven zijn zweren krabt”.

Er is vaak gezegd dat de kern van het boek Job de zgn. ‘theodicee’ is: een verklaring van de paradox dat naast een rechtvaardige en almachtige God het kwaad zo alomtegenwoordig kan bestaan en mensen zo doet lijden. 
Deze problematiek speelt inderdaad ruimschoots in het boek. Maar het boek Job is alles behalve een antwoord op of een verklaring van deze paradox. Het boek is ook geen ‘theologie’, laat staan een ‘dogmatische verhandeling’. 
Wat we in dit bijzondere boek aantreffen is steeds een kwetsbaar en geschonden mens. En deze geschonden mens neemt het woord, en richt zich in zijn klacht tot de Eeuwige. Protest! Het klopt niet, God! 
Job klaagt de Eeuwige liever aan, dan dat hij de ongerijmdheden aanvaardt door de Eeuwige stichtelijk te verraden in een kloppende verklaring (zoals zijn ‘vrienden’ doen). En precies daar vindt hij de Eeuwige naast zich.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 15-11-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

De opstanding....
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10:00
Over ‘hierna’ hebben we allemaal onze eigen beelden, zowel buiten als binnen de kerk. Dat varieert van beelden die vertellen van een ‘persoonlijk voortbestaan ook ná de dood’ tot ‘hierna is er gewoon niets’ en tal van beelden die zich ergens daartussen of daarnaast (vlindertjes, sterretjes) bevinden. Gesprek over onze beelden is – binnen en buiten de kerk – vaak moeilijk. We weten dat het beelden zijn, maar tegelijk zijn we in die beelden toch kwetsbaar. Ze raken aan ons diepste levensvertrouwen. 
Die variëteit in beelden is niet pas iets van onze moderne tijd, zo valt te ontdekken in het Evangelie van deze zondag (Lucas 20, 27-38). Ook in de tijd van Jezus liepen de beelden al ver uiteen. En ook in het Evangelie loopt een gesprek helemaal vast als mensen vergeten dat dergelijke beelden ‘maar’ beelden zijn….
Eens te meer gaat het Evangelie het thema ‘dood en opstanding’ niet uit de weg. Het gaat immers over ons diepste levensvertrouwen. Maar lukt het om door de klassieke beelden heen toch iets van nieuwe taal te vinden? Een kostbare vraag, zeker in het licht van de gedachtenis van onze gestorvenen, volgende week.

 meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.