PKN
  » Diaconie 
Protestantse Gemeente Enschede
Diaconie Diaconie

 

 

 

 

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord "diakonia" dat "dienst" betekent. Diaconie, en diaconaat, betekent dus letterlijk dienstbaarheid aan de medemens, en vormt daarmee het wezen van de christelijke levensbeschouwing. De christen volgt immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om en het opkomen voor de mensen om hem heen centraal stelde.

De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn.
 

Waarvoor dient de hulptelefoon?

Sinds een poosje hebben we als protestantse diaconie samen met de katholieke caritas de zogenaamde hulptelefoon in Enschede.Een van de diakenen heeft een week lang een telefoon op zak. Die telefoon kan gebeld worden door mensen, die werkelijk geen kant meer op kunnen. Zij hebben honger of worden hun huis uitgezet of zitten anderszins totaal aan de grond. Degene die de telefoon heeft, lenigt direct de meest basale nood: er worden boodschappen gekocht, er wordt geluisterd. Daarna wordt er naar wegen gezocht om erger te voorkomen. U kunt naar dit telefoonnummer bellen:06 - 38 76 50 54

 

Heeft de diaconie de mogelijkheid voor een hulpvraag?

Ja, als u een hulp wilt van de diaconie dan kunt u een hulpvraag indienen door te e-mailen naar

Omschrijf in de mail duidelijk waarvoor u hulp wenst en op welke manier, bijvoorbeeld: financiele hulp of fysieke hulp etc.

 
Algemene informatie over de activiteiten van de Diaconie: Algemene informatie over de activiteiten van de Diaconie:

lees meer »
 
Uw gift voor de diaconie Uw gift voor de diaconie
Een gift voor de diaconie van de Ontmoetingskerk komt altijd goed terecht. Het allerliefst besteden we uw gift aan plaatselijk diaconaal werk. Zoals de Caritas-noodtelefoon, de noabermaaltijden in de Ontmoetingskerk, persoonsgerichte diaconale hulp in Enschede, verschillende bondgenoten met wie we samenwerken, het Team Bruggenbouwers enz. enz.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL66 ABNA 0554 4765 92 - t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Enschede
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 22-11-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.