PKN
  » Organisatie » Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Enschede
Enschedese kerkmunten Enschedese kerkmunten

Het door u bestede bedrag aan collectemunten is samen met andere giften aftrekbaar van uw onzuiver inkomen, volgens de geldende regels, namelijk meer dan 1% (minstens €60,-) van uw gezamenlijk positief verzamelinkomen.
Dat betekent, dat u dus zonder er zelf aan tekort te komen, meer in de collectes kunt doen, ook daarmee kunt u ons helpen. We rekenen op uw aller steun.
Collectemunten zijn er in waarden van 0,50 E.K.M. (Enschedese Kerkmunt) resp. 1,00 E.K.M. Voor vijftig munten van 0,50 E.K.M. of 25 munten van 1,00 e.k.m. betaalt u €25,-. Dat bedrag (of veelvouden daarvan) maakt u over op onze bankrekening NL38 ABNA  0592 2183 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede met vermelding van het door u gewenste aantal en de soort. Eén week na betaling (zie datum dagafschrift van uw bankrekening) kunt u de bestelde munten afhalen op het kerkelijk bureau, Varviksingel 139, maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.30 uur.

 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Coventrygebed
datum en tijdstip 25-10-2019 om 13:15 uur
meer details

“Komt een man bij een tempel…”
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00 uur
Komende zomer gaan 10 jongeren van de Protestantse Gemeente Enschede twee weken naar een kinderdagopvang in Vayk, Armenië. Ze organiseren een spelweek voor de kinderen daar en ze bouwen een speeltuin op het terrein van het opvangcentrum.
Hun motivatie om geld voor deze reis bij elkaar te sparen, de inzet, betrokkenheid en bijdrage van de gemeente daarbij, het enthousiasme om twee weken van je vakantie in te leveren voor een onbekende ander. Dat is één ingrediënt van de dienst.

Een tweede ingrediënt is de gelijkenis van twee mannen die naar de tempel komen om te bidden (Lukas 18: 9 - 14). De één is een rechtvaardig mens, heeft veel van God ontvangen en richt zijn leven in naar Gods wil; zijn gebed is vol dankbaarheid. De ander lijkt zelfzuchtiger keuzes gemaakt te hebben in zijn leven, althans, dat verraadt zijn beroep ons. Veel weten we niet van hem. Dan alleen zijn korte gebed: “God, wees mij zondaar genadig”.
Wat is de boodschap van deze twee biddende mannen voor onze kinderen, voor onszelf? Wat vertelt de gelijkenis over motivatie, betrokkenheid en enthousiasme?

Een derde ingrediënt is de cantorij, die deze zondag onder andere een eigen vertaling van Mathijs Kraan van Psalm 27 zal zingen. Zowel de tekst als de muziek is vernieuwend!


Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.

Kwam een meute mensen op me af,
Slagers, slachters, rovers, moordenaars,
Zij zouden vallen, ik zou leven.
Al voerden alle legers oorlog tegen mij,
Ik was veilig.
Licht, redder, jij,
Voor wie zou ik nog bang zijn?
Jij, mijn behoud.
Een ding is er dat ik je wil vragen:
Hoed mij, berg mij, neem mij in je huis,
Laat mij schuilen, al was het op je drempel.
Als ik verlaten ben, verloren, wijs de weg
Die leidt naar jou.
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 15-11-2019 om 17:30
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-12-2019 om 17:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.