PKN
  » Kerkdiensten » Zondagmorgenviering » Liturgie in de Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Liturgie in de Ontmoetingskerk Liturgie in de Ontmoetingskerk

Liturgie is het script - en de choreografie - van het spel dat we samen uitvoeren 
In de Ontmoetingskerk wisselt de liturgie per liturgische periode. Voor elke Veertigdagentijd, Paastijd, Zomertijd, Herfst, Advent, Epifanie maken we een nieuw liturgieboekje - waarin de orde van dienst is aangepast aan wat deze weken aan de orde is. Soms lezen we - aan de hand van het Oecumenisch Leesrooster - enkele weken uit een bepaald Bijbelboek. Dan bepaalt de inhoud van zo'n Bijbelboek gedurende die periode onze wijze van vieren. Op die manier doen we als gemeente als het ware mee in het verhaal dat we lezen. De liturgie is min of meer het script - en soms ook de choreografie - van het Bijbels spel dat we samen spelen. En al spelend krijgen wij zelf een plaats in het verhaal. 

Een overzicht van de liturgieën van de Ontmoetingskerk uit heden en verleden. Klik op de afbeelding om het betreffende liturgieboekje te openen.

 
Openbaring gelezen tijdens Voleinding en Advent Openbaring gelezen tijdens Voleinding en Advent


‘Openbaring’ gelezen tijdens de zondagen van de Voleinding en de Advent 2018
Weinig periodes uit het kerkelijk jaar kennen zo’n vertrouwde eigenheid als de periode van de Advent. Toch zijn de vier Adventszondagen zoals we die tegenwoordig kennen eigenlijk pas een latere ontwikkeling in de geschiedenis van de kerk. Dat kan je nog steeds merken aan de vergaande overeenkomst tussen de lezingen van de laatste zondagen van het kerkelijk jaar en die van het begin van de Advent. De grens tussen de ‘zondagen van de Voleinding’ en de ‘zondagen van de Advent’ is dan ook veel minder hard dan termen als ‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’ en ‘begin van een nieuw kerkelijk jaar’ (met een nieuw Evangelie – Lucas komend jaar - waaruit we een jaar lang zullen lezen) ons doen geloven. 
Om eens één keer de éénheid van Voleinding en Advent voluit te ervaren stellen de makers van het leesrooster voor, om acht zondagen lang het boek Openbaring van Johannes te lezen: Vier zondagen van de Voleinding, en vier zondagen van de Advent. 
In de Ontmoetingskerk doen we mee, en wel helemaal! Met – voor één keer - één liturgie voor de zondagen van de Voleinding én de zondagen van de Advent. En deze liturgie laten we stevig kleuren door de beelden uit de lezing van Openbaring. 
Daarmee begeven we ons al vierend - in zekere zin - naar de hemel. Om vanuit de hemel te kijken naar onze aarde. In de hemel geldt een andere tijd, Gods tijd, zo zullen we ontdekken. Gods tijd is gericht op ‘het nieuwe Jeruzalem’, eens en vooral de tranen van de ogen gewist, op eeuwig recht. Maar Gods tijd is niet een tijd die komt ná onze aardse tijd… Het is een tijd die nu al aanwezig is, náást onze aardse tijd. 
Gods tijd zo dichtbij, dat zet onze aardse tijd geweldig onder druk. In dát perspectief wordt de laatste ernst van alle dingen zichtbaar. Dát is het kernbesef van de liturgische periode die nu voor ons ligt. In de meest fantastische beelden beschrijft Johannes deze spanning. Maar centraal in al deze beelden staat een Lam, dat alle aardse spanning uithoudt… en uiteindelijk wegdraagt. 
Tot dát Lam wordt in de hemel gebeden en gezongen. En wij op aarde bidden en zingen deze weken met de hemel mee: Heilig, heilig, heilig. Door alle spanning van leven en samenleven heen verbindt ons dit gebed en deze zang met Gods goede toe-komst - voor onze aarde.

 

 
Zomer 2018-II - Daniël lezen in de zomer Zomer 2018-II - Daniël lezen in de zomer

Zomerzondagen in de Ontmoetingskerk
Lezing van het boek Daniël

Deze zomer lezen we in de Ontmoetingskerk het boek Daniël. En daarmee verblijven we zeven weken lang in Babel! Babel functioneert in de bijbelse verhalen als het land waar men niet meer weet wat goed is. Waar alle sporen van het bijbelse visioen van hoop op een andere, menselijker wereld zijn uitgewist. Babel is het land waar men de schouders ophaalt als de rechtstaat wordt bedreigd. Het is het land waar mensen zijn gaan wennen aan onrecht. 
Dit Babel denkt de jonge Daniël van alles te kunnen beroven, zelfs van zijn naam. Maar één ding kan Babel hem niet ontnemen en dat is het bevrijdende visioen van de tora waar hij mee leeft. Dat visioen zit in zijn hart en houdt hem scherp. 
Vakantielectuur, waarin we heerlijk mogen dromen van verre streken? Nou nee. Het verhaal van Daniël komt actueel dichtbij. Het wil ons wakker maken voor wat er deze dagen gebeurt. Als verhaal van protest en troost. 

 
'Onze Vader' in de nieuwe vertaling 'Onze Vader' in de nieuwe vertaling

Onze Vader in de hemel…
Het ‘Onze Vader’ bidden we in de kerkdiensten van de Ontmoetingskerk in de versie van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).
Dit ‘Onze Vader’ klinkt op verschillende punten anders dan het oude. Vooral omdat in de vertaling van 2004 een aantal verbeterde vertaalinzichten uit de afgelopen 400 jaar is verwerkt. Tevens is de gebruikte taal meer ‘van onze tijd’.
Door deze vertaling ook in onze kerkdiensten te gebruiken blijft ons gebed bovendien verbonden met de tekst van de Bijbel waaruit we elke zondag lezen. 

Zie 'lees meer' voor onze motivatie, en voor een overzicht van de belangrijkste pro's en contra's van de NBV-vertaling 

lees meer »
 
Gedachtenis op zondagmorgen Gedachtenis op zondagmorgen

Aan het begin van de viering op zondagmorgen gedenken wij de gestorvenen van de voorbije week. Het is een zeer kostbaar moment, waar wij zo zorgvuldig mogelijk vorm aan proberen te geven. Leer hier meer over de manier waarop wij dit doen.

lees meer »
 
Job aan het begin van de zomer 2018 Job aan het begin van de zomer 2018

De zondagen na Pinksteren tot het begin van de zomer in de Ontmoetingskerk te Enschede 

Na Pinksteren (eigenlijk na ‘Trinitatis’) lezen we vijf zondagen uit het boek Job. Waarom Job? Om ruimte te maken voor meer ‘pastorale vieringen’, zo lichten de roostermakers hun keuze toe. “Want de Bijbel is niet het bezit van de theologen, maar van de mensen die ermee leven of er misschien helemaal niet mee leven maar die zich er niettemin in herkennen, bijvoorbeeld in Job op de mesthoop die met potscherven zijn zweren krabt”.

Er is vaak gezegd dat de kern van het boek Job de zgn. ‘theodicee’ is: een verklaring van de paradox dat naast een rechtvaardige en almachtige God het kwaad zo alomtegenwoordig kan bestaan en mensen zo doet lijden. 
Deze problematiek speelt inderdaad ruimschoots in het boek. Maar het boek Job is alles behalve een antwoord op of een verklaring van deze paradox. Het boek is ook geen ‘theologie’, laat staan een ‘dogmatische verhandeling’. 
Wat we in dit bijzondere boek aantreffen is steeds een kwetsbaar en geschonden mens. En deze geschonden mens neemt het woord, en richt zich in zijn klacht tot de Eeuwige. Protest! Het klopt niet, God! 
Job klaagt de Eeuwige liever aan, dan dat hij de ongerijmdheden aanvaardt door de Eeuwige stichtelijk te verraden in een kloppende verklaring (zoals zijn ‘vrienden’ doen). En precies daar vindt hij de Eeuwige naast zich.

 
Epifanie 2018 Epifanie 2018

Epifanie 2018 - Over tot de orde van… de hedendaagse oecumene
Deze weken beleven we een bijzonder kruispunt: Ongeveer een jaar geleden, op zondag ‘Septuagesima’ 2017 (dat viel op 12 februari), zijn we immers begonnen met een jaar lang Bijbel-lezen volgens het leesrooster dat Luther in zijn tijd gebruikte. Met een kleine zomerpauze hebben we deze Lutherse jaarorde het hele jaar volgehouden. Een heel kerkelijk jaar, om precies te zijn. Want zondag 28 januari 2018 zou het weer ‘Septuagesima’ zijn - de derde zondag voorafgaand aan de Veertigdagentijd (het begin van de zgn. ‘Voorvasten’) – waarmee het kerkelijk jaar dus rond zou zijn. Op die zondag keren wij daarom weer terug tot het ‘Oecumenisch Leesrooster’ dat wereldwijd in de kerk van onze tijd wordt gelezen. Vanaf 28 januari zal daarmee dit jaar het Marcus-evangelie richtinggevend zijn in onze vieringen.
Om te beginnen dus nog twee zondagen volgens het Luthers rooster. Ter afronding van een bijzonder kerkelijk Lutherjaar. Een klein beetje ‘Luther’ klinkt daarom nog door in deze liturgie. Met name in het inmiddels bekende drempelgebed, dat we speciaal voor het Lutherjaar schreven. Een gebed dat onze viering hier en nu verbindt met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Ook en heel bewust met de kerk van Luther dus.
En heel symbolisch komt tot 21 januari nog even die prachtige Lutherburcht terug op de pastorale tafel. Met dat kleine poppetje… dat die grote man symboliseert. Als klein eerbetoon… in een besef van grote dankbaarheid.

 
Adventsliturgie Adventsliturgie

Advent – je laten meenemen in de komst (advent) van de Messias 
“Komst” betekent Advent. In het tijdens dit Lutherjaar gevolgde Luthers Leesrooster wordt die komst zeer beeldend uitgedrukt. Tijdens de eerste Adventszondag lezen we namelijk het verhaal van de Intocht van Jezus in Jeruzalem. Er kómt werkelijk iemand binnengereden. Het lijkt wel Palmzondag! Maar hoe anders klinkt het Evangelie van de Intocht nu, te midden van allerlei lezingen over verschrikking en dreiging die niet alleen naar het einde van het kerkelijk jaar toe klonken, maar die zélfs nog klinken op de tweede Adventszondag? Eens te meer wordt tijdens de eerste Adventszondag de reden van alle onrust duidelijk: De ‘tekenen aan zon en maan en sterren’ en het ‘sidderen van de volken’ zijn het gevolg van deze ‘komst’, van deze intocht in onze wereld. Het mag dan klein en onaanschouwelijk lijken - een ezelsruiter, een kind in een kribbe - het zal alles in deze wereld veranderen. Geen steen blijft op de andere. Geen macht blijft overeind. 

 
Liturgie in de Ontmoetingskerk Liturgie in de Ontmoetingskerk

Een overzicht van de ontwikkelingen in de liturgie in de Ontmoetingskerk
Op zondag 20 september 2015 hebben we in een bijzonder feestelijke viering de Ontmoetingskerk geopend. “Hier ligt niets bij voorbaat vast. Hier is alles mogelijk”, zo werd in die eerste viering gezegd.
Inmiddels zijn we anderhalf jaar en zeer vele kerkdiensten verder. In dit overzicht kijken we terug op ruim anderhalf jaar samen vieren op zondagmorgen in de Ontmoetingskerk. We kijken terug op algemene tradities die we hebben voortgezet.  We kijken terug op de beslissingen die we in het begin snel en spontaan genomen hebben, omdat de nieuwe samengestelde gemeente én het nieuwe gebouw vroegen om ook een nieuwe start. En we kijken vooral terug op de ontwikkelingen die sinds die start in september 2015 hebben plaatsgevonden in onze liturgie. Wat zochten we, wat vonden we onderweg?

 
Herfst! Herfst!

De zondagen van de herfst in Ontmoetingskerk te Enschede
Nog steeds vieren we het Lutherjaar – juist in deze herfst, rondom Hervormingsdag. Maar zoals afgesproken in de evaluatie met de gemeente vlak voor de zomer, gebruiken we de rest van het jaar niet meer de (wel erg behoudende) ‘Lutherliturgie’. We concludeerden toen: We hoeven niet door met de ‘Lutherliturgie’… om te bewijzen dat het project goed geweest is voor ons. Wel lezen we deze herfst verder volgens het Lutherse leesrooster. En de mooiste momenten uit de Lutherliturgie geven we met graagte ook in deze herfstliturgie een plaats.

 
Een zomer met ester Een zomer met ester

Na vier maanden 'liturgische hoogspanning' met onze Lutherliturgie (zie hieronder) doen we het tijdens de zomerzondagen heerlijk rustig aan. We lezen het boek Ester. En vieren op daarbijpassende zomerse wijze. 

Klik op het liturgieboekje
om de liturgie van deze 
zomerweken te bekijken.

 
Vieren met Luther Vieren met Luther

In het kader van het Lutherjaar 2017 lezen we vanaf zondag Septuagesima - 12 februari 2017 - volgens het Luthers Leesrooster. 
De liturgie voor deze periode is afgestemd op de lezingen.


Het boekje voor deze 'zeer - liturgische' liturgie bevat aan het eind een toelichting bij een groot aantal liturgische elementen. De toelichting laat zich lezen als een mini-cursus liturgie...

 
Oecumenisch Leesrooster Oecumenisch Leesrooster

Uitzonderingen daargelaten - bijvoorbeeld onze zomer-cycli - volgen we in de vieringen van de Ontmoetingskerk het 'Oecumenisch Leesrooster'. Dit leesrooster wordt uitgegeven door de Nederlandse Raad van Kerken. Dit leesrooster wordt in vele kerken in Nederland gevolgd. Via dit leesrooster vieren we mee met de kerk wereldwijd. Het rooster vormt tevens de basis van het rooster van 'Kind op Zondag'.

Jaaroverzichten 2013 - 2022
Achtergrondinformatie over het Oecumenisch Leesrooster

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Start Coventrygebed Enschede
datum en tijdstip 22-03-2019 om 12:30 uur
meer details

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 26-03-2019 om 10:00
meer details

 
Activiteitenagenda
Bekijk onze activiteiten
Of geef hier een activiteit op
 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Kerk en Stad tabloid krant
Aanmelden voor K&S per email

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.