PKN
  » Ontmoetingskerk 
Protestantse Gemeente Enschede
Aswoensdag - Begin van de Veertig Dagen Aswoensdag - Begin van de Veertig Dagen
Aswoensdag is de eerste dag van de grote vastentijd, de paasvasten. Aswoensdag wordt traditioneel voorafgegaan door carnaval, de periode van uitbundig feest waarin de gelovige zich nog even helemaal te buiten kan gaan voordat de lange periode van vasten begint. Ook in het Katholieke Twente wordt in het weekend van 3 maart volop carnaval gevierd.
In de eerste eeuwen van christengemeenten ontstond het gebruik om in de tijd voor Pasen te vasten, net zoals Jezus veertig dagen vastend in de woestijn had doorgebracht. Zeven weken duurt de vastentijd. Maar op zondagen werd er niet gevast, de zondag is immers de dag van de Opstanding; een feestdag! Veertig vastendagen voorafgaand aan Paasmorgen, met daarbij opgeteld de zes zondagen, maakt dat het veertigdaagse vasten dus zes-enveertig dagen voor de paaszondag begint. Dat is op een woensdag: de Aswoensdag.
Oorspronkelijk was Aswoensdag een dag van boete. Boetelingen werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid en door de priester naar de deur geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste mensen vanwege hun zonden uit het paradijs waren verdreven. In de loop van de Middeleeuwen raakte de openbare boetedoening in onbruik, maar het ritueel om je met as te laten bestrooien bleef. Alle gelovigen ondergingen deze rite. De priester strooide as op het hoofd of tekende een kruisje op het voorhoofd, met de woorden: ’Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren’, of: 'Bekeer je en leef
volgens het Evangelie'. De as die bij de rite gebruikt werd, was afkomstig van de palmtakken van Palmzondag van het vorige jaar. Dit is een verwijzing naar het evangelieverhaal van palmzondag dat dezelfde mensen die Jezus toejuichten, hem ook kruisigden. De as vertelt ons dus “Heden Hosanna, morgen kruisig hem” (Liedboek 556). Van het oorspronkelijke enthousiasme voor Christus, blijft gaandeweg vaak maar weinig over wanneer het overwoekerd raakt door teleurstelling, frustratie en de waan van de dag. Ofwel: “... het vuur van bloed en ziel brandde tot as” (Liedboek 536, op dezelfde melodie als 556). Het askruisje nodigt de gelovige uit om onder de as op zoek te gaan naar het vuur en de vreugde van het Evangelie. 

De Reformatie brak met de vastenregels van de Rooms-Katholieke kerk, en daarmee verdween naast het carnaval (het grote feestvieren, voorafgaand aan de vastentijd), ook Aswoensdag. Maar het verlangen naar een bewuste periode van ‘inkeer’ en versobering blijft en is ook steeds weer actueel. De behoefte om één moment in de tijd stil te staan bij wat niet goed gegaan is en te ervaren dat je altijd opnieuw mag beginnen.
In de vorm van een eenvoudige vesper willen we dit jaar ook in de Ontmoetingskerk het begin van de Veertigdagentijd markeren. We zingen, bidden, zijn stil, luisteren, steken een kaars aan. 
Woensdag 6 maart om 19.00 uur, een korte vesper bij het begin van de Veertigdagentijd.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Bijeenkomst classicale Ring Enschede
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:30
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 24-01-2020 om 13:15 uur
meer details

Taizéviering
datum en tijdstip 26-01-2020 om 16:30
meer details

"Israël en het evangelie van Johannes"
datum en tijdstip 30-01-2020 om 19:30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.