PKN
  » Organisatie » Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Enschede
Alternatieven voor uw jaarlijkse bijdrage Alternatieven voor uw jaarlijkse bijdrage

Er zijn nog andere mogelijkheden voor uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk:

Notariële schenking
Door de drempel aan de voet en het maximum aan de top is dus niet het gehele bedrag van uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk aftrekbaar.
Dat is wél het geval als u kiest voor een andere methode om de jaarlijkse bijdrage aan de kerk over te maken, namelijk middels een notariële schenking. Hierbij geldt het volgende:

  1. U verplicht zich gedurende een periode van minimaal vijf jaar een bepaald bedrag te schenken aan de kerk. Eigenlijk vult u al voor een periode van vijf jaar het formulier van de Actie Kerkbalans in. Dat betekent niet dat deze actie de komende vijf jaar uw deur voorbijgaat. U kunt op het formulier echter invullen dat u de bijdrage al hebt toegezegd bij notariële akte.
  2. Zou u tijdens de periode van vijf jaar stoppen met de toegezegde bijdrage, bijvoorbeeld omdat u naar een andere plaats verhuist, dan vervallen de (extra) fiscale voordelen en kunnen ook de (extra) fiscale voordelen over het afgelopen deel van de 5-jaars periode worden teruggedraaid. U komt dan weer terug op de aftrek die u nu gewend bent voor uw jaarlijkse bijdrage.
  3. Komt u binnen de periode van vijf jaar te overlijden, dan vervalt de verplichting tot het doen van de jaarlijkse bijdrage. Deze gaat dus niet over op uw erfgenamen. In dit geval vindt ook geen herrekening plaats van de eerder in de 5-jaars periode genoten (extra) fiscale voordelen. Indien u als echtpaar een dergelijke schenking doet kan de notaris u informeren over de gevolgen indien één van beiden komt te overlijden. Bijvoorbeeld over de vraag of de volledige jaarlijkse bijdrage na het overlijden van één van de echtgenoten moet doorlopen of wellicht minder moet worden, omdat ook het inkomen minder wordt.
  4. Het woord notaris is al gevallen. Nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2003 (gelijktijdig ingevoerd met het nieuwe huidige erfrecht) stelt een notariële akte niet meer verplicht bij schenkingen. Echter, de Wet Inkomstenbelasting stelt een notariële akte van schenking nog steeds verplicht!

Loonbeschikking
Met de bovenstaande notariële schenking hebt u bij de fiscale aftrek geen last meer van de drempel. Ook het maximum geldt niet meer. Met name het verlies van de drempel aan de voet maakt deze vorm van schenken interessant. Zonder akte van schenking krijgt u minder belasting terug dan mét een akte van schenking. Ook kan voor deze vorm een loonbeschikking worden aangevraagd bij de belastingdienst, zodat u maandelijks de aftrek van de belastingdienst al terugkrijgt.
Uit beide bovenstaande methoden blijkt dus dat u, zonder meer te schenken aan de kerk, tóch meer belasting terug kunt krijgen. De beide methoden kunnen uiteraard ook gecombineerd worden.

Gunstig voor de kerk
Nu is dit artikel natuurlijk niet alléén bedoeld om u fiscale adviezen te geven. De kerk zou namelijk graag zien dat het meerdere dat u kunt terugkrijgen van de belastingdienst bij de kerk terechtkomt. De kerk krijgt daardoor méér inkomsten zonder dat het u iets kost. De belastingdienst betaalt in feite de grotere opbrengst voor de kerk. Noem het een vorm van subsidiëring of van creatief rekenen.
Naast het fiscale voordeel is er voor de kerk nog een bijkomend gunstig effect. Met het systeem van jaarlijkse bijdragen moet de kerk elk jaar weer afwachten hoe de Actie Kerkbalans uitpakt. Onzekerheid over de inkomsten maakt het lastig een beleid te bepalen. Het doen van schenkingen voor een periode van vijf jaar maakt een (noodzakelijk) meerjarenbeleid voor de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters eenvoudiger.
Kerkelijke bijdragen vormen voor de Protestantse Gemeente van Enschede één van de belangrijkste bronnen waaruit geput kan worden om alle gewenste activiteiten te kunnen betalen.
Via uw bijdragen (in welke vorm dan ook) draagt u een steentje bij aan de instandhouding, maar ook aan de vitalisering van onze geloofsgemeenschap.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Spreekuur predikant
datum en tijdstip 17-09-2019 om 10:00
meer details

Coventrygebed
datum en tijdstip 20-09-2019 om 13:15 uur
meer details

Netwerkcafé 21+
datum en tijdstip 20-09-2019 om 17:30
meer details

Kerk op Schoot - Brood en Vis
datum en tijdstip 02-10-2019 om 9.30
meer details

 
Ons kerkgebouw

 
Uw vraag
Veelgestelde vragen
 
Kerkblad

'Kerk en Stad' PDF
Lees hier de tabloid van K&S
Aanmelden voor Kerk&Stad per mail

 
Privacy
Privacyverklaring
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.